Op maandag 11 oktober 2021 lopen wij voor de vierde keer de Tocht van Vrees en Hoop. Wij willen op deze manier de gevangenen herdenken die deze zelfde tocht liepen op 11 oktober 1944; het was het grootste transport uit de geschiedenis van Kamp Amersfoort. Tegelijkertijd staan wij daarmee ook stil bij het feit dat […]

Read More

Stichting NMKA (7 medewerkers, 140 vrijwilligers) is één van de 5 Herinneringscentra van WOII in Nederland. Het nieuwe museum geeft op indrukwekkende wijze vorm aan de betekenis van het concentratiekamp en maakt ons bewust van universele waarden als vrijheid, recht en democratie. Gezien het naderen van de pensioenleeftijd van de huidige directeur, wordt gezocht naar […]

Read More

Op 8 september zijn twee prachtige buitenbanken onthuld. Rotaryclub Amersfoort-Stad heeft de banken, naar Spaans design, geschonken aan Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Inspiratiebron voor deze geste was Piet Hoevenaars, die jaren geleden al de samenwerking tussen beide organisaties gestalte gaf. De buitenbanken zijn geplaatst naast de uitgang van het nieuwe museumcafé.

Read More

Nationaal Monument Kamp Amersfoort heeft vier academici als wetenschappelijke adviesraad verwelkomd. Het betreft v.l.n.r. prof. dr. Conny Rijken (Tilburg University), prof. dr. Martijn Eickhoff (directeur NIOD, Rijksuniversiteit Groningen), dr. Marc van Berkel (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en prof. dr. Kees Ribbens (Erasmus University Rotterdam, NIOD). De wetenschappelijke adviesraad begeleidt onder andere de publicaties die […]

Read More

Op zondag 15 augustus is bij Nationaal Monument Kamp Amersfoort herdacht dat 76 jaar geleden Japan capituleerde en de Tweede Wereldoorlog eindigde, en dat het 70 jaar geleden was dat Molukkers naar Nederland kwamen. Burgemeester Bolsius van Amersfoort, Willemien Meershoek (directeur NMKA), Grace Tanamal en Ellen Hazekamp hielden toespraken en er was muziek van George […]

Read More

Over de eerste commandant van Kamp Amersfoort, Walter Heinrich, was tot op heden niets bekend. Maar een speurtocht door binnen- en buitenlandse archieven heeft door de vondst van zijn SS-dossier een goed beeld opgeleverd van deze nooit veroordeelde oorlogsmisdadiger.  

Read More