Comité van Aanbeveling

  • De heer mr. J.H. Schraven
  • De heer L.M.M. Bolsius
  • De heer G.J. Bouwmeester
  • De heer drs. P.I. Broertjes
  • De Hoogedelgestrenge heer W.I.I. van Beek
  • De heer prof.dr. A.H.G. Rinnooy Kan
  • De hooggeleerde vrouwe prof.dr. L.M. Huijer
  • De heer mr.dr. G.L. Mak
  • Zijne Excellentie Gen b.d. P.J.M. van Uhm