Beschermen met steun van de Fiscus

Stichting Kring van Beschermers heeft een ANBI-status, dat wil zeggen dat deze Stichting Kring van Beschermers geen schenkbelasting of erfbelasting betaalt. Uw gift komt dus geheel ten goede aan Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

Donaties kunt u overmaken op IBAN rekeningnummer: NL03 RABO 0175 8989 28 of BIC-code: RABONL2U t.n.v. Stichting Kring van Beschermers Nationaal Monument Kamp Amersfoort.