Algemene bepalingen Nationaal Monument Kamp Amersfoort

OPTIE
Een optie nemen betekent dat wij een aangevraagde datum en tijdstip maximaal twee weken voor u vasthouden. Na uiterlijk twee weken dient u de optie te bevestigen, anders komt deze automatisch te vervallen.
OP TIJD
In de boekingsbevestiging/reservering vindt u de tijd die wij voor uw bezoek gereserveerd hebben. Wij adviseren u op tijd aanwezig te zijn. Arriveert u onverhoopt te laat, meld u dit dan zo snel mogelijk telefonisch. Indien u een rondleiding heeft geboekt, zal in overleg met de rondleider(s) gekeken worden of de rondleiding aangepast kan/moet worden.
WIJZIGINGEN
Wijzigen van tijd en datum is mogelijk als de voorgestelde nieuwe afspraak in onze planning past. Wijzigingen graag doorgeven per mail en als het niet anders kan per telefoon. U ontvangt een bevestiging van de wijziging per e-mail. Pas na ontvangst van deze bevestiging onzerzijds, is de wijziging definitief!
ANNULERING
Annuleren doet u via de mail of per telefoon. Bij annulering 7 dagen voor komst, brengen wij 75% van het tarief in rekening. Bij annulering op de dag zelf én bij niet verschijnen zonder afmelding, wordt het volledige bedrag van de rondleiding/reservering in rekening gebracht.
WIJZE VAN BETALEN
Tenzij anders afgesproken betaalt u middels de door ons toegezonden factuur. Onze betalingstermijn is 30 dagen. Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In het museum en het museumcafé kan alleen met pin betaald worden. Wij accepteren geen contanten.

Algemeen
Nationaal Monument Kamp Amersfoort is een museum dat vraagt om herinneren, reflecteren, leren en bezinnen. Om het bezoek zo plezierig en waardevol mogelijk te laten verlopen, hebben wij een aantal regels opgesteld. De bezoeker is daarom verplicht om alle aanwijzingen en/of instructies van het personeel op te volgen.

Het Museum
Het museum van Nationaal Monument Kamp Amersfoort ligt enigszins verscholen in het landschap, net als het kamp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er is altijd een gastheer of gastvrouw aanwezig, die u wegwijs kan maken en waar u met vragen terecht kunt.

Begeleiding minderjarigen
Ouders en/of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte minderjarigen. Zij zien er strikt op toe dat tentoongestelde objecten en materialen niet worden aangeraakt of beschadigd.

Toegankelijkheid terrein
Het museum, het museumcafé en het buitengebied zijn goed toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens. Er is één duwstoel te leen in het museum.

Jassen en tassen
Jassen en tassen kunnen in het museum en het museumcafé op aanwijzing achterblijven. Nationaal Monument Kamp Amersfoort is echter niet aansprakelijk voor eventuele vermissing of beschadiging van privé-eigendommen.
Roken
Roken is in het museum en het museumcafé niet toegestaan. We verzoeken u vriendelijk om dit ook in de nabije omgeving tot een minimum te beperken.

Eten/drinken
Eten en drinken is alleen toegestaan in het museumcafé.

HONDEN
Honden zijn alleen toegestaan in het buitengebied en het museumcafé; mits aangelijnd.

Gebruik mobiele telefoons, of film-/fotoapparatuur
We vragen u vriendelijk om de overlast in het museum voor medebezoekers zo klein mogelijk te houden door uw mobiel uit, of op stil te zetten.
Foto’s, video- en filmopnamen mogen worden gemaakt voor privé doeleinden, houdt u daarbij wel rekening met de privacy van andere bezoekers.
Wilt u foto-, video- en/of filmopnamen openbaar maken danwel vermenigvuldigen voor commerciële doeleinden, neemt u dan contact op met de afdeling publiciteit: 033- 4613129. Of via de mail: info@kampamersfoort.nl.

Parkeren
Op de parkeerplaats, tegenover de ingang van het museum, kunnen maximaal 54 auto’s geparkeerd worden. Fietsen, scooters en brommers kunnen geplaatst worden in de daarvoor bestemde fietsenrekken.