Raad van Toezicht en Kring van Beschermers

RAAD VAN TOEZICHT STICHTING NATIONAAL MONUMENT KAMP AMERSFOORT

De samenstelling van de raad van toezicht Stichting NMKA is als volgt:

  • Voorzitter, de heer mr. P.G. (Gijs) de Vries
  • Vicevoorzitter en secretaris, mevrouw mr. M.E. (Annelies) Meijnhardt
  • Penningmeester, de heer ir. T. (Tobias) van Baarsen MSc
  • Lid, mevrouw A.J.M. (Annemiek) Gringold MA
  • Lid, mevrouw  drs. J.H.C. (Chantal) van den Berg

 

BESTUUR STICHTING KRING VAN BESCHERMERS

De samenstelling van het bestuur van de Stichting Kring van Beschermers is als volgt:

  • Voorzitter, de heer J. (Jeroen) Veenhof
  • Secretaris, de heer mr. J. (Jeroen) van Dijke
  • Penningmeester, de heer drs. H.J. (Henk Jan) Witteveen
  • Bestuurslid, mevrouw C. (Caroline) Eekhart
  • Bestuurslid, mevrouw drs. C.H. (Clarisse) van Haersma Buma