Beschermer

BESCHERMER WORDEN?

Het bestuur van Nationaal Monument Kamp Amersfoort heeft een Stichting Kring van Beschermers Nationaal Monument Kamp Amersfoort opgericht om meer maatschappelijke en financiële steun te verwerven. De komende jaren zullen de leden van de Stichting Kring van Beschermers contact zoeken met particulieren, bedrijven, organisaties en overheden. Met hun extra financiële bijdragen kan Nationaal Monument Kamp Amersfoort nieuwe projecten opzetten.

Stichting Kring van Beschermers Nationaal Monument Kamp Amersfoort

Loes van Overeemlaan 19
3832 RZ  Leusden
Telefoon: 033 4613129

E-mail: beschermers@kampamersfoort.nl

Register Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland: 56643500
Bankrekening: NL03RABO0175898928, ANBI erkend (RSIN 8163.52.276)

 

U bent beschermer wanneer u minimaal € 75,- per jaar doneert. U ontvangt dan een beschermerspas waarmee u voor 1 persoon 1 jaar gratis het museum kunt betreden.
Tevens ontvangt u ook alle relevante informatie zoals het digitale magazine InBeeld en uitnodigingen voor herdenkingen.

U kunt dit doen onder het kopje doneren.