Dr. Marc van Berkel is per 1 september 2023 benoemd tot bijzonder hoogleraar Holocausteducatie aan de Faculteit der Letteren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zijn leerstoel is gericht op de Holocaust en de representaties hiervan in het geschiedenisonderwijs door de jaren heen. Prof. dr. Marc van Berkel is lid van de wetenschappelijke adviesraad van Nationaal Monument Kamp Amersfoort (NMKA), die o.a. de publicaties die NMKA uitgeeft begeleidt. Daarnaast is hij door Nederland afgevaardigd expert bij de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). In zijn toespraak op de 4 mei herdenking dit jaar bij NMKA zei Van Berkel hij dat we “zullen […] moeten accepteren dat de manier waarop wij omgaan met deze geschiedenis op een natuurlijke wijze aan het veranderen is. We kunnen het verleden niet bevriezen. Jonge mensen gaan een andere relatie ontwikkelen tot deze geschiedenis.” Omdat de Tweede Wereldoorlog verder in het verleden komt en getuigen er gauw niet meer zijn, worden musea en herinneringscentra des te belangrijker om de kennis en herinnering aan deze tijd te bewaren en over te dragen. Uit onderzoek en gesprekken met jongeren blijkt nog steeds een diepgaande interesse in de geschiedenis van de Holocaust. 

“Wat altijd centraal staat, is dat geschiedenis over mensen gaat. Mensen die tijdens een oorlogssituatie leefden of leven, mensen die voor morele dilemma’s stonden. Mensen die het slachtoffer werden van vervolgingen, mensen die aan de vervolgingen meededen. Mensen die de moed hadden om zich te verzetten tegen onrecht, en dat soms zelfs met hun leven moesten bekopen, zoals op deze bijzondere plek.” (Toespraak van Marc van Berkel tijdens de 4 mei herdenking, Jannetjesdal) 

Amersfoort, 04-05-2023, Herdenking Jannetjesdal   Foto Bram Petraeus