Tentoonstelling ‘Artsen(l)eed’

Foto: Bram Petraeus

In 2023 was de wisseltentoonstelling ‘Artsen(l)eed’ gewijd aan het artsenverzet en de rol die Kamp Amersfoort daarin vervulde. Een uniek Europees fenomeen was dat een nagenoeg volledige beroepsgroep succesvol verzet pleegde tegen de nazi’s, zoals is gebleken uit onderzoek door Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Zij verenigden zich in de geheime organisatie Medisch Contact en zonden tenminste 42 kettingbrieven rond met instructies, waarschuwingen en richtlijnen. Zo werden vele maatregelen van de nazi’s effectief ondermijnd, zoals de vakfederatie Artsenkamer, de ziekenfondsenwet en de meldplicht van slachtoffers van schot- en steekwonden. Begin 1942 en zomer 1943 werden in totaal circa 300 artsen opgesloten in Kamp Amersfoort vanwege die verzetsactiviteiten. Het verhaal van de totaal verschillende uitleg van de Eed van Hippokrates werd verteld aan de hand van zeven artsen, nl. vier deelnemers aan Medisch Contact, een gijzelaar en de twee SS-kampartsen. Rond de tentoonstelling zijn tevens verschillende evenementen georganiseerd.