Virtual Reality Dilemmaworkshop

Nationaal Monument Kamp Amersfoort is een plek waar je constant met begrippen als vrijheid, burgerschap, democratie, verdraagzaamheid, (on)rechtvaardigheid en vooroordelen wordt geconfronteerd.

Naast een bezoek aan het museum biedt het nationaal monument een dilemmaworkshop aan in een speciale virtual reality ruimte voor minimaal 7 en maximaal 14 personen. In een laboratoriumsetting worden hedendaagse dilemma’s voorgelegd en keuzes gemaakt. Met een groepstest en vervolgens een sessie in VR, digitaal geleid door Winfried Baijens, wordt eenieder zich bewust van eigen gedrag en keuzes over belangrijke thema’s. Door de workshop ontstaan inzichten over hoe eenieder reageert, denkt en voelt, waarop daarna in een groepsgesprek gereflecteerd kan worden.

De workshop biedt mogelijkheden om zowel strategische als operationele dilemma’s te verkennen, met name op het gebied van diversiteit en inclusie, duurzaamheid, samenwerking en teambuilding. Door middel van een open dialoog kunnen duidelijke afspraken en nieuwe referentiepunten worden vastgesteld. Bovendien kan deze workshop worden geïntegreerd in de aanpak van integriteitskwesties, zoals fraude, corruptie, grensoverschrijdend gedrag en klokkenluidersregelingen. De workshop is geschikt als een speciaal teamoverleg, als heidag, training of bedrijfsuitje van operationeel team tot topkader.

Gecombineerd met een bezoek aan het museum, draagt ook de geschiedenis van de plek bij aan het begrijpen van dilemma’s van nu. Indrukwekkende verhalen van en over de gevangenen en bezetters van destijds, zijn herkenbaar in gedragingen van mensen en groepen in deze tijd. Het programma kan op maat worden ingevuld met een rondleiding, museumbezoek met audiotour en het deelnemen aan de VR sessie. Aansluitend is er gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan en gebruik te maken van het museumcafé. De VR sessie en het gesprek daarna kunnen zelfstandig of professioneel worden begeleid. Er zijn diverse conferentie oorden in de buurt voor nadere bespreking in groepsverband.

Openingstijden: di t/m zo 11 – 17 uur. De workshop is ook mogelijk tijdens avonduren.
Kosten: Op aanvraag.
Contact: reserveringen@kampamersfoort.nl