Ds. Onno Doorn, wonend te Nijkerk, vrijwilliger van Nationaal Monument Kamp Amersfoort, is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij heeft zich ingezet voor de Gereformeerde en Protestantse Kerk in Nederland, het College van Ambtsontheffing, de kransleggingen in Wilhelmshafen, de ondersteuning van oud-krijgsgevangenen en nabestaanden, diverse 4 mei herdenkingen, was stadsgids in Nijkerk en sinds 2015 dus gids/vrijwilliger bij Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Wij feliciteren Onno en zijn echtgenote Aafke, die eveneens onderscheiden is, van harte!