Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort verwelkomt Annelies Meijnhardt en Annemiek Gringold in het bestuur.

Annelies Meijnhardt (1972) heeft een eigen advocatenpraktijk op het gebied van ondernemings- en insolventierecht: Meijnhardt advocatuur, met Ziel en Zakelijkheid. Zij adviseert ook organisaties  over ‘good governance’, goed bestuur en toezicht. Daarnaast heeft Annelies Meijnhardt meerdere toezichthoudende functies.

Annemiek Gringold (1966) leidt de inrichting van het Nationaal Holocaustmuseum en is curator Sjoa bij het Joods Cultureel Kwartier. Zij brengt een ruime ervaring mee op museaal gebied, in cultureel erfgoed en in het veld van oorlogsgetroffenen. Annemiek Gringold heeft meerdere nevenfuncties op haar vakgebied,

Annelies Meijnhardt en Annemiek Gringold zijn de opvolgers van René Cuperus en Renko Campen. Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort is beide voormalig bestuursleden zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan de organisatie in de afgelopen jaren, en de laatste in het bijzonder bij de bouw van het nieuwe ondergrondse museum op het terrein van het nationaal monument.

Foto AM: Ellen Frederique; foto AG: Ben Houdijk