Nationaal Monument Kamp Amersfoort houdt de herinnering levend aan het voormalige concentratiekamp uit de Tweede Wereldoorlog en heeft ten doel een blijvende bijdrage te leveren aan het informeren over, reflecteren op, en faciliteren van het gesprek over universele waarden als vrijheid, recht en democratie.  

Op de plek van het voormalige kamp staat sinds 2004 een herinneringscentrum en in 2021 is een nieuw ondergronds museum gerealiseerd. Er is een vaste tentoonstelling, plaats voor wisseltentoonstellingen en een reflectieprogramma ‘Goed of Fout’.  

Nationaal Monument Kamp Amersfoort organiseert jaarlijks verschillende herdenkingen. De grootste is de overdracht van het kamp aan het Rode Kruis op 19 april 1945. Kamp Amersfoort werkt momenteel met 6 FTE aan betaalde medewerkers en met ongeveer 140 vrijwilligers. 

Het bestuur van Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort heeft in 2013 de Stichting Kring van Beschermers Nationaal Monument Kamp Amersfoort opgericht met als doel om meer maatschappelijke en financiële steun te verwerven. De Kring heeft een betrokken achterban van donateurs. Daarnaast zoekt het bestuur van de Kring contact met particulieren, bedrijven, organisaties en overheden om extra steun te genereren. Met de extra financiële bijdragen van de Kring kan Kamp Amersfoort nieuwe projecten opzetten.  

De Kring van Beschermers is op zoek naar een Bestuurslid – profiel fondsenwerving/marketing

Voor deze onbezoldigde functie zoeken we een enthousiaste kandidaat die ons kan helpen bij het opzetten van een structuur voor fondsenwerving gericht op zowel particulieren als bedrijven en organisaties, gebaseerd op continuïteit en op te financieren thema’s en projecten. We richten ons niet alleen op Amersfoort en omgeving, maar beschouwen fondsenwerving als een landelijke aangelegenheid. We zoeken een kandidaat die de volgende ervaringsgebieden met zich meebrengt.  

  • Ervaring met fondsenwerving en/of marketing, bijvoorbeeld opgedaan als fondsenwerver bij een museale instelling of goede-doelenorganisatie;
  • Een visie op ledenbehoud en ledenbinding;
  • Samenwerkingen kunnen opzetten met commerciële partijen;
  • Een relevant netwerk;  
  • Goede communicatieve vaardigheden en samenwerkingsgericht;
  • Bereidheid deel te nemen aan representatieve taken;
  • Affiniteit met oorlogsgetroffenen en gemotiveerd om het verhaal van Kamp Amersfoort te blijven vertellen.

Het bestuur wenst een brede afspiegeling te zijn van onze donateurs en bezoekers, van jong tot oud. We nodigen dan ook van harte jongeren (twintigers, dertigers) uit om te reageren. Het bestuur vergadert vier keer per jaar. Daarnaast is het bestuur aanwezig op de jaarlijkse donateursdag en tijdens de herdenkingen. We werken met elkaar samen in een informele sfeer. De vergaderingen hebben meestal plaats op de locatie, soms via Teams. Het bestuur werkt nauw samen met de directeur van Kamp Amersfoort en het algemeen bestuur.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, Jeroen Veenhof, telefoon 06 51845758 of stuur een mail met je cv naar jeroen.veenhof@np.nl