Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort

Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort, Loes van Overeemlaan 19, 3832 RZ Leusden.
Telefoon: 033-461 31 29, E-mail: info@kampamersfoort.nl

Register Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland: 32079321,  BTW nummer NL816352276B01
Bankrekening: NL65RABO0112877591, BIC RABONL2U, ANBI erkend (RSIN 8163.52.276)

Oprichting

De Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort is op 28 maart 2000 opgericht en stelt zich ten doel de restanten van het kamp te beschermen en informatie te verschaffen. Het initiatief tot oprichting van de stichting was afkomstig van oud-gevangene Gerrit Kleinveld en vertegenwoordiger van de tweede generatie Cees Biezeveld.

Doelstelling

De stichting wil de restanten van het kamp behouden en beschermen en het gebruik van het Nationaal Monument Kamp Amersfoort conform de doelstelling bevorderen.
De stichting wil:
– Het grondgebied van het voormalig Kamp Amersfoort (het PDA) bestemmen tot een plaats van herinnering, herdenking en bezinning, naast het in stand houden van de herinnering aan al degenen die daar door het nazi-bewind om bezettingsmaatregelen gevangen zaten, met aandacht voor de wisselwerking tussen kamp en buitenwereld.
– Op het terrein of de naaste omgeving van dit voormalige kamp informatie verschaffen over de historische en actuele betekenis ervan.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur van de Stichting NMKA is als volgt:

 • Lgen b.d. A.P.P.M. (Ad) van Baal, voorzitter
 • F.D. (Fleur) de Beaufort MA, secretaris
 • Drs. E.H. (Edmond) Wellenstein, penningmeester
 • Drs. R.H. (René) Cuperus, bestuurslid
 • Ir. R.G. (Renko) Campen, bestuurslid
 • Drs. A.J.M. (Alex) Engbers, q.q. lid Vz. St. Rus. Ereveld

Comité van aanbeveling

 • De heer mr. J.H. Schraven
 • De heer L.M.M. Bolsius
 • De heer G.J. Bouwmeester
 • De heer drs. P.I. Broertjes
 • De Hoogedelgestrenge heer W.I.I. van Beek
 • De heer prof.dr. A.H.G. Rinnooy Kan
 • De hooggeleerde vrouwe prof.dr. L.M. Huijer
 • De heer mr.dr. G.L. Mak
 • Zijne Excellentie Gen b.d. P.J.M. van Uhm

Bestuur Stichting Kring van Beschermers

Het bestuur van Nationaal Monument Kamp Amersfoort heeft een Kring van Beschermers opgericht om meer maatschappelijke en financiële steun te verwerven. De komende jaren zal de Kring van Beschermers contact zoeken met particulieren, bedrijven, organisaties en overheden. Met hun extra financiële bijdragen kan Kamp Amersfoort nieuwe projecten opzetten.
De Stichting Kring van Beschermers heeft een ANBI-status (8522.33.279)

De bestuursleden zijn:

 • Drs. M. F. (Maaike) Swets, voorzitter
 • Mr. J. W. M. (Jos) Pothof, penningmeester
 • Mr. J. (Jeroen) van Dijke
 • C. (Caroline) Eekhart
 • P. (Paul) Lomans
 • J. (Jeroen) Veenhof

Wie is wie

De dagelijkse bedrijfsvoering van Kamp Amersfoort wordt ingevuld door een klein team van vaste medewerkers en een groot aantal vrijwilligers.

Hieronder vindt u de namen, functies en e-mailadressen van onze vaste medewerkers. Zij zijn te bereiken via het algemene telefoonnummer, 033-4613129 en info@kampamersfoort.nl.

Logo Kamp Amersfoort

Logo

Jacques Kopinsky, oud-gevangene van Kamp Amersfoort en bekend door zijn tekeningen, heeft speciaal voor de herdenking op 18 april 2000 en voor de op te richten stichting enkele tekeningen gemaakt. Uit twee tekeningen werd een logo voor de stichting ontwikkeld. De typograaf en beeldend kunstenaar Ralph Prins heeft belangeloos geadviseerd.
De door prikkeldraad omgeven roos herinnert aan de “Rozentuin”, een aspect dat specifiek is voor de herinnering aan Kamp Amersfoort. De roos doorsteekt het prikkeldraad.

Jacques Kopinsky is op zaterdag 11 januari 2003 op 79-jarige leeftijd overleden.

In 2015 heeft het logo een restyling ondergaan. De restyling was in handen van ontwerpbureau Concreet geeft vorm uit Amersfoort.

Samenwerking

De Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort werkt nauw samen met Archief Eemland, Gilde Amersfoort, Museum Flehite en de Stichting Russisch Ereveld.

Het Archief Eemland beheert de documentatiecollectie van de stichting. Archief Eemland beheert de archieven van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Renswoude, Soest en Woudenberg en van het Waterschap Vallei & Eem. Het archief beheert in totaal ca. 3,5 kilometer aan archieven, een beeldcollectie van 40.000 foto’s, een aanzienlijke kaartcollectie, een groeiende audiovisuele collectie en een rijke historische bibliotheek. Het raadplegen van deze grote collectie cultuurhistorische bronnen voor de geschiedenis van Eemland is gratis.

Museum Flehite heeft enkele stukken uit het kamp in haar collectie. Museum Flehite Amersfoort ligt in het historische centrum van de Amersfoortse binnenstad. Er worden regelmatig tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd met zeer uiteenlopende onderwerpen.

Sinds augustus 1998 verzorgen gidsen van Kamp Amersfoort, regelmatig rondleidingen over het terrein van het voormalige kamp. De samenwerking met Gilde Amersfoort is in stand gebleven. Gilde Amersfoort is een stichting  die informeel en belangeloos kennis en ervaring op een breed maatschappelijk terrein wil overdragen aan anderen.

De Stichting Sovjet Ereveld heeft tot doel onderzoek te doen naar het lot van de 865 soldaten uit de voormalige Sovjet-Unie die begraven liggen op het Russisch Ereveld in Leusden, hun nabestaanden op te sporen, een bezoek aan het graf voor nabestaanden mogelijk te maken en de nagedachtenis aan de soldaten levend te houden.

De samenwerking met deze partijen maakt het mogelijk om in de groeiende informatiebehoefte te voorzien.

DONEREN? KLIK HIER

Laatste nieuws en blog