De Tweede Wereldoorlog

Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, als gevolg van de Duitse inval in Polen, leidde tot de algehele mobilisatie in Nederland. Vanwege deze mobilisatie moesten in allerijl maatregelen getroffen worden om honderdduizend militairen en het personeel onder te brengen. Hiervoor werden op diverse plaatsen in Nederland barakkenkampen uit de grond gestampt. Ondanks dat Amersfoort een groot aantal kazernes telde, zoals de Willem III kazerne, de Prins Bernhardkazerne en het complex met de Willem-, Lodewijk-, Adolf- en Hendrikkazerne, konden niet alle in Amersfoort opgeroepen militairen hierin gehuisvest worden. Naast Barakkenkamp Appelweg en het Barakkenkamp Amsvorde aan Laan 1914 werden daarom ook barakken in de Bokkeduinen, in Kamp Waterloo en aan de Amersfoortse Zonnebloemstraat gebouwd.

Mei 1940

In mei 1940 kwam de Duitse inval. De oorlog duurde slechts vijf dagen. Het bombardement op Rotterdam en de dreiging van bombardementen op andere grote steden deed Nederland capituleren. Hoewel de Duitsers aanvankelijk trachtten de Nederlandse bevolking voor zich te winnen, bleek al spoedig dat niet alle Nederlanders zich zonder meer bij deze bezetting wilden neerleggen. Het verzet kwam verspreid door het land op allerlei manieren op gang. Dit had tot gevolg dat vele Nederlanders gevangen werden genomen. Medio december 1940 waren al meer dan zeshonderd personen in hechtenis genomen, eind 1941 waren dat er al ruim drieduizend.

DONEREN? KLIK HIER

Laatste nieuws en blog