Geschiedenis
Aanmelden nieuwsbrief
Tijdbalk
zoeken

In Memoriam
NM Kamp Amersfoort bezit een voorlopige namenlijst van personen die zijn omgekomen in (de omgeving van) het voormalige Kamp Amersfoort. Op de lijst zijn ook slachtoffers vermeld waarvan de identiteit niet bekend is.
 
De lijst bevat namen van slachtoffers waarvan vaststaat dat:
  • Zij onder verantwoording van de leiding van Kamp Amersfoort zijn overleden
  • Kamp Amersfoort tussenstation was bij het proces van executie.
De lijst is niet volledig. Er dient zelfs rekening mee te worden gehouden dat deze lijst nooit volledig zal worden. De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat bij het zoeken naar slachtoffers direct na de bevrijding men grotendeels afhankelijk was van de aanwijzingen en het geheugen van de Duitse bewakers. Men weet gewoonweg niet exact hoeveel gevangenen er zijn omgekomen in Kamp Amersfoort. Om deze reden wordt gesproken van ‘voorlopige lijst’.
 
Doodsoorzaak
De termen in de kolom 'Oorzaak' betekenen het volgende:
  • Ontbering: ziekte of ontbering of mishandeling
  • Bfe: Beim Fluchtversuch Erschossen
  • ophanging: aangenomen mag worden dat de geregistreerde doodsoorzaak 'ophanging' niet in alle gevallen 'zelfdoding' betekende
  • Gefusilleerd: na verdenking van misdrijven tegen de Duitse bezetter al of niet na een proces terechtgesteld
  • Represaillemoord: willekeurig terechtgesteld zonder enige verdenking en zonder proces, als vergelding voor een Anti-Duits georiënteerde daad, gepleegd door derden
  • Bombardement: slachtoffer van het bombardement op Soesterberg, 8 maart 1944. Een van de locaties waar gevangenen uit Kamp Amersfoort waren tewerkgesteld was het vliegveld Soesterberg. Verschillende bronnen maken melding van meerdere slachtoffers. Er zouden 23 gevangenen zijn omgekomen als gevolg van dit bombardement
 
Aanvullende informatie
Sommige slachtoffers zijn overleden in Leusden/Amersfoort maar door verschillende bronnen in verband gebracht met Kamp Vught. Zo kwam het voor dat in Kamp Amersfoort omgekomen gevangenen werden gecremeerd in Kamp Vught. Bron: Johan Eeftink, medewerker Nationaal Monument Kamp Vught; Lijst Vught, Crematoriumboekje, Sterbebuch, OGS, archief H. Voute.
 
Van de 101 krijgsgevangen Sovjet-Russische militairen, waarvan er 100 in Kamp Amersfoort verbleven, zijn slechts twee namen bekend; Kaderu Xatam en Muratov Zayer. Zes Sovjet-Russische gevangenen werden geportretteerd door tekenaar en gevangene G. de Wilde uit Arnhem.
 
9 Verzetsmensen die behoorden tot de groep ‘De Oranjewacht’, en die verbleven in Kamp Amersfoort werden in Fort Rhijnauwen in Utrecht gefusilleerd (bron NIOD & ‘De gevallenen in de forten van Utrecht 1942-1945’ A.M. Overwater-Barendrecht, 1997. Zie ook ‘Mens in haatuniform’ blz 50 en krantenartikel Trouw 3 mei 2003 p17.).
 
Over deze pagina
de medewerkers van Kamp Amersfoort doen voortdurend onderzoek naar oud-gevangenen en hun lot in Kamp Amersfoort. De informatie op deze website wordt daarom van tijd tot tijd aangepast. Zoekt u informatie over een familielid dat (mogelijk) in Kamp Amersfoort gevangen heeft gezeten? Neem dan contact met ons op via info@kampamersfoort.nl voor meer informatie. Vermeldt u daarbij liefst zoveel mogelijk persoonlijke gegevens van de oud-gevangene van wie u informatie zoekt. Dat helpt ons bij het zoeken.
Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Loes van Overeemlaan 19, 3832 RZ Leusden
Telefoon: 033 461 31 29, E-mail: info@kampamersfoort.nl
concept: advies in cummunicatie | realisatie: magiqsoft - smart software solutions