Voorafgaand aan de herdenkingsplechtigheid op 19 april 2015 werd een nieuwe Kamp Amersfoort herinneringszegel gepresenteerd. Het is de vijfde zegel die Kamp Amersfoort in herinnering brengt. Een vel van tien zegels is bij Kamp Amersfoort verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Deze vijfde herdenkingszegel is een vervolg op een initiatief dat ontstond in 2011. In dat jaar werd voor het eerst een hPostzegel kamp amersfoorterinneringszegel uitgegeven. Op 19 april 2015 werd de vijfde herinneringszegel gepresenteerd. Het eerste vel zegels werd overhandigd aan Frans van den Berg jr., zoon van Kamp Amersfoort gevangene Frans van den Berg, de kok van Kamp Amersfoort.

De uitgifte van de herdenkingszegels werd (evenals in alle voorgaande jaren) mogelijk gemaakt door postzegelvereniging De Loupe uit Leusden.

De nieuwe 2015 zegels zijn verkrijgbaar bij Kamp Amersfoort. Een zegel heeft een frankeerwaarde in categorie één. Dat is gelijk aan € 0,69.

Een vel van tien zegels kost € 10,64 inclusief verzendkosten of € 10,00 indien u ze afneemt in ons bezoekerscentrum. De oplage is gelimiteerd. Verkoop vindt plaats zolang de voorraad strekt.

U kunt uw bestelling voor de zegels per e-mail doorgeven via info@kampamersfoort.nl, met opgave van uw naam, adres, woonplaats en het aantal vellen dat u wenst af te nemen. De opbrengst komt ten goede aan de werkzaamheden van de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort.