Vernieuwingsplannen

Kamp Amersfoort heeft vernieuwingsplannen!

Met het oog op de toekomst en het toenemend aantal bezoekers, waaronder vele scholen, is uitbreiding met ruimte voor tentoonstellingen, educatie en verbeterd zicht op het oorspronkelijke gevangenenkamp, gewenst en noodzakelijk.

Na verbouwing zal de bezoeker meer een gevoel van beklemming bekruipen, behorende bij de sfeer van vroeger. De tentoonstelling confronteert de bezoeker met de slachtoffers, de omstanders, maar zeker ook de daders van destijds. Wat heeft hen bewogen, waarom konden zij hun gang gaan en wat gebeurt er met mensen die ongestraft misdaden kunnen plegen.

Via beleving, het voorgelegd krijgen van dilemma’s, het bekijken van filmpjes wordt ervaren wat er gebeurt in in tijden van oorlog en verregaande vrijheidsbeperking. Van daaruit wordt duidelijk de link gelegd met wat er nu gebeurt in de wereld. Veraf en dichtbij.

Kamp Amersfoort wil in 2016 starten met de verbouw en is bezig financiele middelen te genereren. Ook via crowdfunding! Houd deze website in de gaten.

In februari 2016 gaan we van start met de verkoop van aandelen in de ontwikkeling van Kamp Amersfoort. Armando heeft voor dit doel unieke bronzen beeldjes van boombladeren gemaakt. In 6 verschillende vormen en kleuren, met een oplage van 100 beeldjes per vorm. Elk beeldje is handgeschilderd en daardoor uniek. Voor een aandeel van 250 euro ontvangt u zo’n beeldje! Intekenen vooraf is mogelijk via info@kampamersfoort.nl .

nieuwbouw expositie

De nieuwe ondergrondse expositieruimte wordt een informatieve plek. Het verdiept bijna letterlijk de beleving van de locatie. Hier worden biografieën van personen die deel uitmaakten van het kamp gepresenteerd: slachtoffers, daders en omstanders. Aan de hand van (bewegend) beeld, computergebruik, tekst en objecten worden de verhalen sober en geconcentreerd in beeld gebracht. De educatieruimte krijgt in dit ondergrondse deel een eigen plek.

nieuwbouw kleine ruimte
nieuwbouw doorsnede bovenaf

Het terrein met schietbaan tegenover het bezoekerscentrum krijgt originele zichtlijnen terug. Destijds wilde de bezetter goed zicht blijven houden op dit gebied om ontvluchte gevangenen snel te kunnen signaleren. Dit terrein hoorde bij het kamp en na de oorlog zijn hier aantallen geëxecuteerde gevangenen opgegraven. De plekken waar dat gebeurde worden duidelijker gemarkeerd.Daarnaast wordt dit terrein door middel van enkele aanpassingen visueel beter aan het bezoekerscentrum gekoppeld.De parkeergelegenheid die nu voorbij het bezoekerscentrum is gesitueerd, wordt verplaatst naar een plek die vóór het bezoekerscentrum ligt, aan de overkant van de weg tussen de bomen.

De ruimte achter het bezoekerscentrum, de appèlplaats genaamd, wordt omheind door cortenstaal platen die de achterliggende gebouwen aan het zicht onttrekken en een gevoel van beklemming teweeg zal brengen. In de grond zullen contouren van de barak die daar heeft gestaan met de bunkercellen worden teruggebracht. Ook de Rozentuin krijgt hier wederom een plek. De ingang van Kamp Amersfoort loopt in de plannen via de originele poort van Kamp Amersfoort, die nu toegang biedt aan De Boskamp. De afgebeelde toren vervangt of omvat het huidige gebouwtje (met behoud van de daar aanwezige originele fresco’s), waarbij bovenin zicht ontstaat op het terrein van het volledige oorspronkelijke kamp. Via Layer kan de bezoeker het originele barakkenkamp geprojecteerd zien op het voormalige terrein.

nieuwbouw binnenplaats

Het ontwerp voor nieuwbouw bij Kamp Amersfoort is inmiddels aan belanghebbende partijen gepresenteerd en momenteel wordt de financiële haalbaarheid onderzocht. Een verbouwing als deze is ingrijpend en kost veel geld. Een gefaseerde uitvoering ligt voor de hand. Kamp Amersfoort is hierin afhankelijk van externe financiering (subsidies en fondsen). Maar daarmee redden we het nog niet. Kamp Amersfoort zal ook aan crowdfunding gaan doen en maakt daarmee meteen haar plannen aan het publiek in de omgeving kenbaar. Een ieder die een gift voor dit doel zou willen schenken kan dit doen door te doneren aan de Kring van Beschermers of door contact op te nemen met de directeur van Kamp Amersfoort.

 

Foto’s en ontwerp: Inbo architecten, Juurlink en Geluk, Opera Amsterdam.

Laatste nieuws en blog