nieuwbouw torenNationaal Monument Kamp Amersfoort heeft de wens om te investeren in haar toekomst. Hier liggen globaal drie redenen aan ten grondslag:

  • In het nadenken over de toekomst van herinneren komt naar voren dat de educatieve rol van herinneringscentra steeds groter gaat worden.
  • Het bezoekersaantal bij Kamp Amersfoort neemt toe; oud gevangenen en hun nabestaanden, geïnteresseerde bezoekers, scholieren, uniformdragers maken allen gebruik van dezelfde ruimte in het bezoekerscentrum. Dat zorgt soms voor drukke situaties waarbij verschillende doelgroepen elkaar in de weg kunnen lopen.
  • Kamp Amersfoort wil meer en fundamenteler gaan samenwerken met andere herinneringscentra en verzetsmusea, maar ook met andere lokale organisaties die eveneens aandacht besteden aan WOII, zoals het Russisch Ereveld, de Grebbelinie, het militair museum, Flehite, etc. Voor die samenwerking is een kwalitatieve inhaalslag, waarbij we meer bezoekers kunnen ontvangen, tentoonstellingen kunnen plaatsen en educatieve gesprekken kunnen organiseren, noodzakelijk.