Groep 7 en 8 van de Johannes Calvijnschool houden op 4 mei voorafgaand aan de Stille Tocht een herdenking bij de wachttoren, die de Amersfoortse school in 2017 heeft geadopteerd. De 22 leerlingen maken muziek en lezen zelfgeschreven gedichten voor.

,,Onze school zit hier zo ongeveer om de hoek”, zegt Simon Vergunst, docent van groep 7 & 8. ,,Ik vind het zo belangrijk  dat de kinderen deze plek kennen, dat ze weten wat hier is gebeurd, en dat ze daarvan kunnen leren.”

De leerlingen van groep 7 & 8 helpen ook door het jaar heen geregeld in het kamp, met het schoonhouden van het terrein, om ook op deze manier hun steentje bij te dragen. ,,Ik hoop
dat ze het gevoel krijgen dat deze plek ook een beetje van hun is, dat ze zich hier, al klinkt dat misschien vreemd, thuis kunnen voelen. Ik denk dat dat ze kan helpen om na te denken over hoe ze in het leven willen of kunnen staan.”

Dus komen ook dit jaar weer leerlingen van de school in hun vakantie naar het kamp om bij de wachttoren te zingen, gedichten voor te lezen en een rode roos achter te laten in het prikkeldraad. Na afloop van het ritueel sluiten zij voor aan in de Stille Tocht die via De Stenen Man naar het Russisch Ereveld en begraafplaats Rusthof voert, waar twee minuten stilte in acht worden genomen.