Net als in eerdere jaren hebben leerlingen van de Montessorischool ‘t Ronde uit Leusden een korte herdenking gehouden in Kamp Amersfoort bij nationaal monument Gevangene voor het vuurpeloton, in de volksmond ‘De Stenen Man’ genoemd. Ook wethouder Patrick Kiel van Leusden was aanwezig.

De leerlingen uit groepen 6, 7 en 8 van deze basisschool hebben dit monument een aantal jaren geleden geadopteerd en komen sindsdien ieder jaar in april naar Kamp Amersfoort voor een speciale herdenking. Ze legden bloemen bij de Stenen Man, lazen gedichten voor en hielden een minuut stilte.

Het standbeeld stelt een gevangene voor in zijn schamele plunje, vermagerd en op klompen. Hij is een symbool voor wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd met mensen en een waarschuwing voor wat er in de toekomst opnieuw zou kunnen plaatsvinden. De leerlingen staan op deze manier stil bij de betekenis van herinneren, bezinnen en leren. Elk jaar geven ze het stokje door aan een nieuwe groep van de school.