Algemene rondleiding

Na een korte documentaire in het bezoekersgebouw leidt een ervaren gids de leerlingen door het bezoekerscentrum en over het terrein van Kamp Amersfoort. In het kamp zijn nog diverse sporen te vinden van het voormalige concentratiekamp. Soms authentiek, soms symbolisch in herinnering gebracht. Samen vertellen ze het verhaal van (de geschiedenis van) deze plek. Zo krijgen de leerlingen een indruk van het leven van de gevangenen in het kamp tijdens WOII. Tijdens de rondleiding is er ook aandacht voor paralellen met het dagelijks leven en gebeurtenissen in deze tijd.

Duur programma: circa 90 minuten

Kosten: €30, – per gids (per groep van maximaal 15 deelnemers)

Rondleiding aanvragen? Klik hier

Plekken met een verhaal

interactief programma voor het mbo

Dit project, opgezet in het kader van het vak Burgerschapsvorming, bestaat uit een voorbereidende digitale les op school en een bezoek aan Kamp Amersfoort met een rondleiding op maat. In de digitale les komt basale kennis over WOII aan de orde en zijn filmpjes te zien waarin jongeren in gesprek zijn met een nabestaande van een oud-gevangene van Kamp Amersfoort. Tussendoor trainen de studenten hun kritische denkvaardigheden m.b.v. diverse werkvormen.
Het bezoek aan het kamp is uitgesproken interactief. Het gesprek onderling is minstens zo belangrijk als het verhaal van Kamp Amersfoort, zoals dat bij een standaard rondleiding wordt verteld. Het belangrijkste doel is om studenten te stimuleren na te denken over Kamp Amersfoort met begrippen als identiteit, vrijheid en straf. En om stil te staan bij keuzes en dilemma’s waar studenten zelf dagelijks mee te maken hebben. De gidsen van Kamp Amersfoort volgden hiervoor een specifieke training.
Als afsluiting van het bezoek krijgt iedere student een certificaat als bewijs van deelname.

Duur programma: digitale les 60 minuten, rondleiding Kamp Amersfoort circa 60 minuten

Kosten: € 30, – per gids (per groep van maximaal 15 deelnemers)

NB. Het project wordt alleen uitgevoerd tussen oktober en maart.

Inschrijven kan vanaf 1 juli via deze site.

Oorlogsbron van de maand

De collecties van de herinneringscentra in Nederland vormen schatkamers met unieke bronnen uit de Tweede Wereldoorlog. Graag lichten wij een tipje van de sluier op en stellen maandelijks een bijzondere bron beschikbaar voor gebruik in het voortgezet onderwijs.

Documenten, films, foto’s en voorwerpen met korte opdrachten vormen een ideale manier om het thema WOII en (de)kolonisatie een eerste invulling of verdieping te geven. De materialen worden gedeeld via de websites van de herinneringscentra en via social media.

Oorlogsbron van de maand: Op transport

Oorlogsbron van de maand: Sinterklaas in Kamp Vught

Oorlogsbron van de maand: Bewaking

Oorlogsbron van de maand: Prikkeldraad

Oorlogsbron van de maand: Herdenken

Oorlogsbron van de maand: Route van Vrees en Hoop

Kofferproject (Leskoffer in de klas)

Aan de hand van verhalen en voorwerpen van acht gevangenen maken de leerlingen kennis met de geschiedenis van Kamp Amersfoort. In de klas onderzoeken ze de objecten die bij de diverse personages horen. Daarna brengen zij een bezoek aan Kamp Amersfoort waar zij een documentaire bekijken en een rondleiding over het terrein krijgen.

Duur programma
Voorbereiding in de klas 2x 60 minuten.
Bezoek aan Kamp Amersfoort circa 120 minuten.
Verwerkingsles (in de klas) 1- 1½ uur.

U kunt de koffer twee weken voor uw bezoek ophalen bij Kamp Amersfoort en weer meenemen als u naar het kamp komt. (Als meerdere groepen het kamp bezoeken, dan graag de koffer meenemen bij het eerste bezoek aan het kamp).

Kosten
– Koffer met materialen (lerarenhandleiding, voor elke leerling een werkboekje, divers voorbeeldmateriaal) €25,- (u doet zelf de rondleiding).

– Kiest u ervoor om koffer incl. een rondleiding te doen dan betaalt u €30,- per gids (per groep van maximaal 15 deelnemers).

Kofferproject aanvragen? Klik hier

Bertus

De 20-jarige Bertus de Raaf belandt via Kamp Amersfoort in Kamp Neuengamme, waar hij korte tijd later overlijdt. Pas in 2010 vindt de familie zijn graf in Duitsland. Bertus maakt dezelfde reis als in 1944, maar nu in omgekeerde volgorde. Hij wordt bijgezet in het graf van zijn broer Ab, die zijn hele leven op een hereniging heeft gewacht. Over Bertus en de zoektocht naar zijn graf is een tijdschrift samengesteld. Tijdens de rondleiding in Kamp Amersfoort krijgen de leerlingen brieven en foto’s van Bertus te zien.

Duur programma:
Voorbereiding in de klas 2x 60 minuten.
Bezoek aan Kamp Amersfoort circa 120 minuten.
Verwerkingsles (in de klas) 60-90 minuten.

Kosten
Rondleiding €60, – per gids incl. koffer met materialen (lesmateriaal, voor elke leerling een tijdschrift)(per groep van maximaal 15 deelnemers).

‘Bertus’ project aanvragen? Klik hier

Ontmoeting met een ooggetuige

Kamp Amersfoort werkt samen met het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II-Heden. Via dit steunpunt kunt u een ooggetuige van de Tweede Wereldoorlog vragen om in de klas zijn of haar persoonlijke verhaal te vertellen. Deze ooggetuige neemt je mee naar het verleden en uiteindelijk ook weer terug naar het hier en nu om deze verhalen een plek te geven. De persoonlijke ervaringen uit de oorlog zijn de basis voor een gesprek tussen gastsprekers en leerlingen. Wilt u een ooggetuige in de klas? Kijk voor meer informatie op de website van het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II-Heden.

Herdenken en (niet) vergeten 

Herinneren en herdenken doen we omdat we niet willen vergeten. Omdat we iets (te) belangrijk vinden. We willen bewaren. Maar wat willen we bewaren? En hoe doe je dat? In Nederland hebben we nationale herdenkingen, maar we herdenken ook door persoonlijke monumenten op te richten; om vooral niet te vergeten. In dit project werkt u met leerlingen aan het thema herinneren en herdenken. Dat is nadenken over wat herinneren of herdenken is, wat of wie je wilt herinneren of herdenken en hoe je dat kunt doen.

Het project bestaat uit twee lessen:

  • Herdenken en (niet) vergeten. (ca.  45 minuten) is een algemene les over (niet) vergeten en herdenken.
  • Ik vergeet je nooit! (voorbereiding ca. 60 min., uitvoering ca. 2 dagdelen) is een creatieve les, waarbij de leerlingen diegene of datgene wat ze niet willen vergeten, letterlijk een plaats geven.

Bezoek Kamp Amersfoort

U bent van harte welkom om dit project te koppelen aan een bezoek aan Kamp Amersfoort al dan niet met een rondleiding daarbij. Deze les kunt u goed gebruiken als voorbereiding of als afsluiting daarvan.  Meer informatie over bezoeken: www.kampamersfoort.nl

Kosten

Het lesmateriaal is gratis te downloaden. PDF lesmateriaal en PDF illustraties.