Elke 5 jaar laat Kamp Amersfoort een postzegel drukken. De eerste exemplaren zijn op 19 april j.l. uitgereikt aan de 98-jarige Jan “Skippy” de Vaal. De heer De Vaal heeft de concentratiekampen Amersfoort, Vught, Natzweiler, Cochem, Erzingen, Allach en Dachau overleefd.

U kunt deze bijzondere postzegels bestellen! Per velletje van 10 stuks  zijn de kosten € 16 en dat is inclusief € 1 verzendkosten. De opbrengst is bestemd voor de nieuwbouw van Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

Bestellen kan via info@kampamersfoort.nl onder vermelding van uw naam en adres.