Wat gaat er veranderen?

Het bezoekerscentrum van Kamp Amersfoort wordt fors uitgebreid. We krijgen een grotere binnenplaats, die bovendien wordt heringericht. De originele toegangspoort, nu nog de entree van de politieschool, gaat bij het bezoekerscentrum horen. Bezoekers komen voortaan via de oude poort het terrein binnen. Onder de huidige binnenplaats wordt een ondergrondse museale ruimte gebouwd van meer dan 800 m2. Tevens wordt een reflectieprogramma ontwikkeld.

 

Waaruit bestaat de nieuwe ruimte?

De nieuwe ruimte bevat een vaste tentoonstelling, een fotomonument, een wisseltentoonstelling, een reflectieprogramma en een bezinningsruimte.

 

Waarom is deze verandering wenselijk? (Waarom voldoet de huidige omgeving niet?)

Herinneren, bezinnen en leren is het motto van de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort. We vertellen de verhalen over het kamp, zodat ze niet vergeten worden. Ondanks het feit dat de Tweede Wereldoorlog en de verschrikkingen die in Kamp Amersfoort hebben plaatsgevonden iedere dag een stukje verder achter ons liggen, wint de boodschap die Kamp Amersfoort uitdraagt steeds meer aan relevantie. We willen de plek en de boodschap nu en in de toekomst een duurzame betekenis laten houden.

Om te begrijpen wat er is gebeurd in Kamp Amersfoort, is nu een rondleiding nodig. Dankzij de uitbreiding krijgt Kamp Amersfoort meer ruimte voor vaste en tijdelijke exposities, voor educatie en voor bezinning. Daarnaast worden moderne presentatiemiddelen ingezet om bezoekers op nieuwe manieren bij de verhalen over het kamp te betrekken. Na de verbouwing kunnen bezoekers de verhalen van Kamp Amersfoort dus ook zelf tot zich nemen middels de vaste en tijdelijke tentoonstellingen en bijvoorbeeld een audiogids die bezoekers van informatie voorziet.

De uitbreiding is ook hard nodig, omdat we te maken hebben met een groeiend aantal bezoekers, waaronder veel schoolklassen.

 

Hoe ziet het proces eruit? Wat gebeurt wanneer?

Het ontwerpproces, dat het grootste deel uitmaakt van de verbouwing, is inmiddels afgerond. Daarna heeft de aanbesteding plaatsgevonden en hebben we een aannemer geselecteerd. Op 15 februari 2019 vond de officiële aftrap plaats en op 1 april 2019 start de eigenlijke verbouwing van het museum en het toegangsgebouw. Komende zomer zal een definitief ontwerp voor de ontwikkeling van de inhoud gereedkomen. Aan het eind van 2019 wordt de inhoud opgebouwd.

 

Wanneer is het museum open voor bezoekers?

We verwachten dat het museum in het najaar van 2020 open is voor bezoekers.

 

Hoeveel bezoekers zijn er nu en hoeveel worden er verwacht?

Het huidige bezoekerscentrum ontvangt nu gemiddeld 32 duizend bezoekers per jaar. Onze verwachting is dat dit aantal verdubbelt na de verbouwing.

 

Hoeveel geld kost de uitbreiding en wie betaalt dit?

De uitbreiding kost ongeveer 5,6 miljoen euro. Dat geld is onder meer afkomstig van het vfonds, dat heel veel heeft geïnvesteerd in de plannen en de uitvoering, en er is een extra trekking van de Nationale Postcodeloterij geweest. Op 4 mei 2018 stelde het ministerie van VWS het enorme bedrag van 1 miljoen euro ter beschikking voor de uitbreidingsplannen en voor educatie. Daarnaast hebben de gemeente Leusden, de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht de plannen zowel inhoudelijk als financieel ondersteund. Verder zijn onze aanvragen voor financiële steun bij het Dioraphte fonds, het kfHein fonds, het Prins Bernard Cultuurfonds, het Elise Mathilde Fonds, het Mondriaanfonds en het VSB-fonds gehonoreerd.

 

Kunnen bezoekers tijdens de verbouwing bij Kamp Amersfoort terecht?

Tijdens de verbouwing blijven we open voor de bezoekers. Het huidige bezoekerscentrum blijft intact en het buitengebied met onder meer De Stenen Man blijft bereikbaar.

 

Wat betekent de verbouwing voor de herdenking op 19 april?

De herdenking van 19 april 2019 vindt plaats op een andere locatie, namelijk in het bosgebied naast de schietbaan, tegenover het voormalige kampterrein. Deze plek is voor genodigden erg indrukwekkend vanwege alles wat zich daar in de oorlog heeft afgespeeld.