Militair Gezag

Nadat de Britse bevrijders het kamp waren binnengetreden, veranderde de functie van het kamp. Het kamp kwam onder bevel van het Militair Gezag te staan. De Duitse militairen moesten hun wapens bij Kamp Amersfoort inleveren. Onder leiding van het Militair Gezag  werd er onderzoek gedaan naar wat er zich eigenlijk in het Kamp had afgespeeld. Ook werden de slachtoffers die in de omgeving begraven lagen geïdentificeerd. Tijdens dat onderzoek bleek pas welke gruwelijkheden en de omvang hiervan zich in dit stukje bos hadden afgespeeld. De Dienst Identificatie en Berging (DIB) was belast met de berging van honderden slachtoffers.

Op 22 juni 1945 werd het eerste massagraf bij het voormalige PDA geopend. Het ging hier om het graf van de 49 slachtoffers die waren begraven aan het einde van de schietbaan tegenover het PDA. Onder verantwoording van Het Nederlandse Rode Kruis werden door de DIB de 49 slachtoffers geborgen. Belangrijke hulp hierbij kwam van Dr. C.J. van Ledden Hulsebosch van het laboratorium voor gerechtelijk onderzoek te Amsterdam, begrafenisondernemer P.H. van Haselen en Dr. Dekker van de G.G.D. te Amersfoort. Rechercheurs van de POD waren – net als bij de opgravingen die nog zouden volgen – nauw betrokken bij de berging.

DONEREN? KLIK HIER

Laatste nieuws en blog