Johan van der Veen houdt op donderdag 1 maart een lezing over het ‘Vergeten Verzet in Deventer’. Hij gaat ook in op de arrestatie van achttien radicale socialisten en communisten op 25 juni 1941. Veertien van hen werden gevangengezet in Kamp Schoorl en Kamp Amersfoort.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog had de bezetter het voorzien op linkse raadsleden en verzetsstrijders. Al vrij snel moesten de raadsleden van RSAP en CPN het veld ruimen en niet veel later werden deze Deventer politici opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd of gefusilleerd.

In de loop van 1942 vonden er in en rondom Deventer sabotageacties plaats. De daders werden door de SD gezocht in kringen van het rode verzet. Op 15 oktober gingen voor de Duitsers bestemde voorraden bij de firma Holterman en Ten Hove verloren. Onder meer naar aanleiding van deze brandstichting besloten de Duitsers tot represailles. Op 16 oktober 1942 werden 15 gevangenen op de Leusderheide bij Woudenberg gefusilleerd. Hieronder waren vijf Deventenaren: Aalbert Jan Gerritsen, Dirk Bannink, William van Ewijk, Daan van der Meulen en Johan Roebers. (Op de foto de herdenking hiervan.)

Na de oorlog kreeg deze groep weinig aandacht. De Koude Oorlog was uitgebroken en iedereen die een beetje links was, zat bij voorbaat in het verdachtenbankje. Voor de nabestaanden een zware en harde tijd. De Werkgroep Vergeten Verzet wil aandacht en eerherstel voor deze groep linkse raadsleden en verzetsstrijders.

Werkgroeplid Johan van der Veen heeft tal van gesprekken gevoerd met nabestaanden, is de archieven ingedoken en heeft veel nieuwe feiten boven tafel gekregen. Feiten die soms ook voor de nabestaanden nieuw bleken.

De lezing vindt plaats bij Artius, cultuurpodium Keizerslanden, gebouw WZC Humanitas, Radboudlaan 1, Deventer, aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Toegang gratis.