Kenmerken

Driehoekig gekleurde lap

Het belangrijkste kenmerk van de populatie gevangenen in het PDA was de diversiteit. Er was verschil in leeftijd, geslacht, achtergrond, opleiding, geloof, politieke geaardheid, reden van arrestatie, positie en behandeling in het kamp, berechting, vonnis en duur van opsluiting. Gevangen zijn in dit kamp betekende een strijd om te overleven. Mishandeling, dwangarbeid, honger en ziekte maakte het tot een heel zwaar leven. Ieder vocht voor zijn eigen bestaan, waardoor saamhorigheid onder de gevangenen ver te zoeken was. De kampleiding speelde de verschillende groepen gevangenen tegen elkaar uit door duidelijk onderscheid te maken tussen die groepen. Een van de voorbeelden hiervan zijn de taken die ‘de prominenten’ kregen. Zij werden aangewezen als Lagerälteste, Blockältesten en Stubealteste.

Verder werden de gevangenen door de Duitse kampleiding verdeeld in categorieën en gekenmerkt door een veelal driehoekige gekleurde lap stof boven de rechter borstzak van het kampuniform. Zo kregen de politieke gevangenen bijvoorbeeld een rode driehoek, Jehova’s getuigen een paarse en zogenaamde asocialen een zwarte driehoek.

DONEREN? KLIK HIER

Laatste nieuws en blog