De aanpak van criminaliteit moet niet zijn gericht op straffen maar op het herstellen van aangerichte schade en de verstoorde relatie. Daar heeft Herman Bianchi, oud-gevangene van Kamp Amersfoort, zich zijn hele leven hard voor gemaakt.

De oorsprong van Bianchi’s strijd tegen het strafrecht en voor herstelrecht moet worden gezocht in zijn traumatische oorlogservaringen in 1944 in Kamp Amersfoort. Die spelen dan ook een rol tijdens de eerste Avond van het Herstelrecht op donderdag 23 mei in de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Bianchi, van 1960-1987 hoogleraar criminologie aan de VU, wordt beschouwd als een van de voornaamste grondleggers. Hij noemde het strafrecht ‘slecht recht’ en verzoening en wedergoedmaking ‘écht recht’. Sinds 2017 heeft de VU een speciale leerstoel herstelrecht/restorative justice dankzij financiële steun van de Bianchi Herstelrecht Stichting.

Initiator en presentator van de Avond van het Herstelrecht is criminoloog-misdaadjournalist Simon Vuyk. Hij studeerde in 1984 af onder Bianchi, die hij als zijn ‘geestelijk vader’ beschouwt. Sinds het overlijden van de oud-professor in 2015 zet Vuyk zich in voor de verspreiding van zijn gedachtegoed. Zijn documentaire Recht op Herstel over de ‘roots’ van het herstelrecht wordt op 23 mei vertoond.

Simon Vuyk: “Herman Bianchi was een visionair. Hij boog zijn kampervaringen in WO II om naar wat wij nu, 75 jaar na dato, het herstelrecht noemen. Het is de hoogste tijd dat de samenleving uitgebreider kennis maakt met deze nieuwe vorm van conflictoplossing. Het is de toekomst!”

De entree is gratis maar aanmelding is verplicht via herstelrecht@vu.nl