Het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort (PDA)

Het PDA was een klein, provisorisch kamp opgericht door de SS, omdat ze graag een eigen kamp in Nederland wilde hebben. Door de afgelegen, geïsoleerde ligging en gebrekkige controle, kon het kamp – in de periode tot 1943 – uitgroeien tot een wrede, wanordelijke en in zichzelf gekeerde gemeenschap. De SS kon ongestoord zijn eigen wrede bewind uitvoeren. Voor de Duitse leiding in Nederland was het PDA één van de onderdelen van hun systematische aanpak om het verzet tegen de Duitse overheersing in Nederland te breken. Door alle personen die de Duitsers niet welgevallig waren uit de maatschappij te verwijderen hoopten ze grip op de bevolking te krijgen. Vooral in de eerste periode kwamen zo veel personen, die eventueel leiding konden geven aan het verzet binnen de maatschappij, in het PDA terecht.

Het terrein bestond uit twee groepen barakken die door prikkeldraad gescheiden werden. Eén gedeelte was bestemd voor de kampleiding, het andere deel voor gevangenen. Om praktische problemen het hoofd te bieden werd het kamp voortdurend uitgebreid en verbeterd. De administratieve en logistieke procedures werden uitgebreid vastgelegd. Ondanks het feit dat vlak voor de bevrijding een belangrijk deel van de administratie werd vernietigd, geven de restanten aan dat er sprake was van een uitvoerige registratie. In de loop van 1942 werd de kamp-SS van het PDA aangevuld. Barakkenkamp Amsvorde, het SS-bewakingskamp naast het PDA, groeide uit tot een belangrijke opleidingsplaats voor bewakers van het SS-Wachbataillon Nordwest. De kamp-SS, die tot dan toe bestond uit Auslanddeutschen werd aangevuld met Duitsers. Veel van deze Duitsers waren veteranen uit Duitsland.

DONEREN? KLIK HIER

Laatste nieuws en blog