Afgelopen 26 april hebben maar liefst drie personen, verbonden aan Nationaal Monument Kamp Amersfoort, een koninklijke onderscheiding ontvangen. Voormalig directeur Willemien Meershoek is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor haar grote inzet voor de stad en regio en landelijke activiteiten. Vrijwilligers Johan de Kruijff en Siebe de Vries ontvingen eveneens bij Koninklijk Besluit een onderscheiding. NMKA feliciteert hen alle drie van harte en is trots op hun betrokkenheid bij onze organisatie!