Stichting NMKA (7 medewerkers, 140 vrijwilligers) is één van de 5 Herinneringscentra van WOII in Nederland. Het nieuwe museum geeft op indrukwekkende wijze vorm aan de betekenis van het concentratiekamp en maakt ons bewust van universele waarden als vrijheid, recht en democratie. Gezien het naderen van de pensioenleeftijd van de huidige directeur, wordt gezocht naar een nieuwe ondernemende en verbindende directeur, aanstelling per 1 maart 2022. Deze richt zich op impact en positionering, spreekt diverse doelgroepen aan. Rapporteert aan Bestuur. Is een bevlogen verteller en natuurlijk netwerker. Intrinsiek inhoudelijk geïnspireerd. Aantoonbare affiniteit met de museale/educatieve sector, brede operationele managementervaring. Raadpleeg het profiel via www.ebbinge.nl/32394