De bevrijding

Onderhandelingen leidden uiteindelijk tot een wapenstilstand en kort daarna op 5 mei 1945 ‘s ochtends om 08.00 uur capituleerden de Duitse troepen in Noordwest-Europa officieel. In de straten van Amersfoort heerste die dag een gespannen stemming. Er waren nog geen Canadese en Engelse militairen te zien op straat. De vijandige militairen beheersten nog steeds het straatbeeld. Op sommige plaatsen kwam het zelfs tot vuurgevechten tussen Duitse militairen en leden van de Binnenlandse Strijdkrachten. In het kamp werd een proclamatie voorgelezen i.v.m. de capitulatie van Duitsland, waarna Loes van Overeem verder in een rede de gevangenen gelukwenste met de capitulatie en de Nederlandse driekleur plechtig werd gehesen. Op 7 mei arriveerde een kleine colonne voertuigen van een Britse verkenningseenheid in het kamp. De militairen behoorden tot de Britse 49th West Riding Infantry Division, die onderdeel uitmaakte van de 1st Canadian Army. De militairen werden vergezeld door twee Nederlandse oorlogscorrespondenten (Tom van Beers & Willem van de Poll). Zij werden uitbundig begroet door de aanwezige (voormalige) gevangenen. Veel oud-gevangenen werden via een steunpunt in de Soembastraat opgevangen en naar huis geholpen. Ernstig zieken werden nog een paar maanden in de ziekenbarak verpleegd. Repatrianten uit alle mogelijke plaatsen en kampen kwamen hier voor opvang en onderzoek.

DONEREN? KLIK HIER

Laatste nieuws en blog