Foto’s Jeroen Hendriks

Zaterdag 13 april was het precies 77 jaar geleden dat revolutionair en verzetsman Henk Sneevliet met zes kameraden door de Duitsers bij Kamp Amersfoort is gefusilleerd. Om hen te herdenken legden Sjarrel Massop en Willemien Meershoek, directeur van Kamp Amersfoort, bloemen op de plek waar zij zijn omgebracht, in het bos achter de schietbaan met het monument De Stenen Man.

Voor Sneevliet-bewonderaar Massop was het de zevende keer nadat in 2011 was ontdekt waar de rode strijdmakkers precies waren geëxecuteerd. “Henk Sneevliet was een ouwe kameraad, die mogen wij niet vergeten”, aldus Massop, die kort de levensgeschiedenis van Sneevliet in herinnering bracht.

De sociaal bewogen Sneevliet werd in 1921 door Sovjet-leider Lenin gevraagd in China te helpen een communistische partij op te richten. Daar kwam hij in contact met de latere leider Mao. In China wordt Sneevliet nog steeds vereerd als een held, bijvoorbeeld door een onlangs aan hem gewijde tentoonstelling waar een miljoen bezoekers is geweest.

Toen de Duitsers ons land in mei 1940 binnentrokken dook Sneevliet met zijn vrouw onder. “Hij behoorde tot de eerste groep van de illegaliteit, het MLL-front”, aldus Massop. Sneevliet cs werden echter verraden. Na een veroordeling tot de doodstraf door het Deutsche Obergericht in Amsterdam, pleegde een kameraad zelfmoord. De rest van het gezelschap werd op 12 maart 1942 naar Kamp Amersfoort gebracht en de volgende dag geëxecuteerd, nadat zij de laatste nacht in de dodencel nog samen ‘De Internationale’ hadden gezongen.

Door zijn contacten met o.a. Lenin, Trotski en Mao is Sneevliet de beroemdste Nederlandse communist in de geschiedenis. Willemien Meershoek vertelde dat Sneevliet waarschijnlijk op een bijzondere manier in herinnering zal worden gebracht in het nieuwe educatie- en herinneringscentrum van Kamp Amersfoort dat volgend jaar de deuren opent.