HeinemanOnlangs arriveerde bij Kamp Amersfoort een pakketje uit Australië. Goed ingepakt bevatte het de originele tekening die in het kamp is gemaakt van verzetsman Frans Heinekamp. Het portret is destijds getekend door John Dons. Beiden werden op 9 juli 1942 met zeven andere leden van de verzetsgroep Oranjewacht gefusilleerd.

De familie van Heinekamp besloot de tekening aan Kamp Amersfoort te schenken na alle aandacht voor het laatste schilderij van Dons. Vlak voordat hij werd gefusilleerd, maakte deze in Kamp Amersfoort een olieverfschilderij van een typisch Hollands landschap: bollenvelden, wolkenlucht, boerderij, vaart, weiland met runderen. Dit schilderij was gemaakt met schilderspullen van kampbewaker (en amateurkunstschilder) Willy Engbrocks. Het kwam begin dit jaar na 75 jaar terug in het Kamp.

De terugkeer van het olieverfschilderij had een olievlekwerking: het leidde onder meer tot een landelijke documentaire en een goed bezochte minitentoonstelling. Op die expositie waren ook kopieën van tekeningen die Dons in het kamp had gemaakt van medegevangenen. Zoals van Heinekamp, medeoprichter van de Oranjewacht.

De originele tekeningen bevonden zich bij de nabestaanden. Voor de opening van de tentoonstelling werden de nog levende kinderen van de gefusilleerde gevangenen getraceerd. De opgroeiende kinderen van Heinekamp waren kort na de oorlog met hun moeder naar Australië geëmigreerd.

Onlangs heeft de familie besloten de originele tekening over te dragen aan Kamp Amersfoort, de plek waar het is vervaardigd. Voor die overdracht zijn wij de familie Heinekamp zeer dankbaar. De overdracht van dit origineel is nog een mooi voorbeeld van de olievlekwerking die de terugkeer van het schilderij van Dons heeft teweeggebracht.