Het bezoekersgebouw

Het bezoekersgebouw is bedoeld als centrum waar generaties samenkomen. Oorlogsgetroffenen, hun kinderen, kleinkinderen, geïnteresseerden en vele anderen kunnen elkaar hier ontmoeten, opdat de geschiedenis van deze plek wordt doorgegeven. Het gebouw werd op 19 april 2004 officieel in gebruik genomen.

Ontstaan

Op het moment dat duidelijk werd dat het bezoekerscentrum voor de gedenkplaats Kamp Amersfoort ontwikkeld kon gaan worden, was de keuze van de locatie een eerste punt. Van begin af aan stond vast dat het gebouw op de locatie van het voormalige kamp moest komen.

Met dit uitgangspunt in gedachten vond een eerste oriëntatie plaats. Al snel won de gedachte dat een – in uiterlijk – “hard” gebouw in het geheel van de omgeving niet zou passen. Al zoekend naar een oplossing werden verschillende opties in model gebracht. Iedere maquette met een voorstel had voor- en nadelen. Uiteindelijk werden van vier verschillende suggesties de sterke punten samengevat, om aan de hand daarvan een nieuwe ontwerp te ontwikkelen.

Lees meer over de architectuur en symboliek van het bezoekerscentrum.

Realisatie

Op 11 juni 2003 werd door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mw. C. Ross-Van Dorp, de beschikking vastgesteld waarin aan de stichting de financiële middelen werden toegekend om zo spoedig mogelijk met de bouw van het bezoekerscentrum te beginnen.

In juni 2003 verleende de Staatssecretaris van VWS de gevraagde subsidie waarna in juli door INBO-architecten te Woudenberg en bouwbedrijf Van Hoogevest O & R te Amersfoort de bouw kon worden gestart.

Begin april 2004 werden de werkzaamheden aan het gebouw afgerond. Op 19 april 2004 werd het bezoekerscentrum officieel geopend door Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mw. C. Ross-Van Dorp. 

Kamp Amersfoort breidt uit. Tot de opening van de nieuwbouw kunt u hinder ondervinden van de werkzaamheden. De appelklok en de muurschilderingen zijn tijdelijk te bezichtigen in het bezoekerscentrum, waar een gastheer/-vrouw u meer informatie kan geven over de geschiedenis van de plek en de toekomstplannen. Ook het buitengebied is gewoon te bezoeken.

DONEREN? KLIK HIER

Laatste nieuws