Barakkenkamp Appelweg

Dit militaire kamp werd ‘Barakkenkamp Appelweg’ genoemd en bestond uit zes barakken, die in een vierkant stonden. Het terrein van het Barakkenkamp Appelweg was bosachtig, maar goed bereikbaar via de Kapelweg en Laan 1914. Bij deze kruising stond aan het begin van de Appelweg, op Amersfoorts grondgebied, een slagboom. De gemetselde poort en de rest van het kamp zelf, lagen verderop op het grondgebied van de gemeente Leusden. Hertzinger en Schimmel waren de aannemers die belast waren met de bouw en de firma Salomons maakte de betonfunderingen. Twee barakken werden gebruikt voor o.a. een administratie, een keuken en een kantine. Vier andere barakken dienden voor legering van de jonge onderofficieren en manschappen. De officieren en oudere onderofficieren werden ingekwartierd in huizen in Amersfoort. Naast het perceel aan de Appelweg werd op de hoek van de Leusderweg met Laan 1914 voor twee compagnieën het Barakkenkamp Amsvorde opgericht. Dit stuk grond was in eigendom van de gemeente Amersfoort. Defensie betaalde voor beide terreinen huurpenningen aan de eigenaren.

De barakken waren bestemd voor militairen, die op de Leusderheide oefenden en ook werden ingezet bij de aanleg en verbetering van de Grebbelinie en van de verdedigingsgordel rondom Amersfoort. Er zijn zelfs oefen loopgraven ontdekt rondom Kamp Amersfoort. Tijdens de mobilisatieperiode van 1939-1940 was hier het 1e Bataljon van het 16de Regiment Infanterie gelegerd met ca. 650 man. De regimentscommandant was luitenant-kolonel J. Visser, de bataljonscommandant reservekapitein was Jacob Klaverstijn. Het regiment werd bij de Duitse inval aanvankelijk ingezet in de omgeving van Hamersveld, maar na enkele dagen werden ze teruggetrokken op de Hollandse Waterlinie.

Nederland voerde, net als tijdens de Eerste Wereldoorlog, een neutraliteitspolitiek. Men probeerde eind dertiger jaren op die manier weer een daadwerkelijke oorlog te voorkomen. Toch werd een oorlog niet uitgesloten. De dreiging die in de jaren ’30 meer en meer van Duitsland uitging, leidde ertoe dat de Nederlandse regering onder meer geld reserveerde voor de versterking van zijn verdedigingslinies. Eén daarvan was de Grebbelinie, die vanaf de Grebbeberg via Amersfoort tot aan het IJsselmeer liep.

barak-binnenzijde
Block IV

DONEREN? KLIK HIER

Laatste nieuws en blog