Het Corderius College heeft de Tocht van Vrees en Hoop geadopteerd.

Op 11 oktober 2017 werd de route die gevangenen aflegden van Kamp Amersfoort naar het station voor het eerst gelopen door nabestaanden en belangstellenden. Meer dan driehonderd mensen staken een kaarsje aan om stil te staan bij de vele duizenden gevangenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden afgevoerd. Op 11 oktober 1944 vond het grootste transport uit Amersfoort plaats: meer dan 1400 gevangenen werden door de nazi’s gedeporteerd naar Neuengamme.

Sinds 2018 jaar lopen leerlingen van het Corderius College, een middelbare school in Amersfoort, mee. Rector Egbert Boerma en directeur Willemien Meershoek van Kamp Amersfoort ondertekenden daartoe een samenwerkingsverband. De school adopteert de door het herinneringscentrum georganiseerde stille tocht. ,,We willen de geschiedenis levend houden en dichterbij brengen”, vertelde Boerma. ,,Door het lopen van de tocht kunnen jongeren invoelen wat mensen hebben meegemaakt.”

Jongeren betrekken bij herdenkingen is een speerpunt voor Kamp Amersfoort. ,,We hopen dat jongeren zich gaan realiseren dat je zelf invloed hebt op je leven”, zei Meershoek. ,,Dat je iedere dag opnieuw keuzes kunt maken met betrekking tot vooroordelen en verdraagzaamheid. En waartoe verkeerde keuzes kunnen leiden.”