Geschiedenis
Aanmelden nieuwsbrief
Tijdbalk
zoeken

Titus Brandsma
De charismatische pater Titus Brandsma werd op 19 januari 1942 gearresteerd in Nijmegen en gevangen gezet in Arnhem. Na overplaatsing naar de strafgevangenis in Scheveningen volgde op 12 maart opnieuw overplaatsing, ditmaal naar Kamp Amersfoort. In de korte periode dat hij in Kamp Amersfoort verbleef maakte Brandsma, door zijn uitstraling, zijn godsvertrouwen en bemoedigende woorden een onuitwisbare indruk op zijn medegevangenen.

Op 28 april verliet de 61-jarige Brandsma het kamp. Na een aantal verblijven in Scheveningen en Kleve kwam hij op 19 juni aan in Kamp Dachau waar hij op 26 juli 1942 overleed.
Op 3 November 1985 werd Titus Brandsma door Paus Johannes Paulus II in Rome als martelaar zalig verklaard.
 
Titus Brandsma
Pater Titus Brandsma is geboren op 23 februari 1881 in het gehucht Oegeklooster, nabij Bolsward, in de provincie Friesland onder de naam Anno Sjoerd Brandsma.

In de periode 1892 tot 1898 was hij leerling aan het gymnasium van de paters Franciscanen in het Noord Brabantse Megen.

Op 17 september 1898 deed hij zijn intrede in het noviciaat van de paters Karmelieten in Boxmeer. Hier nam hij de naam aan waar hij later bekend onder zou worden: Titus.

In 1900 begon Titus Brandsma met een studie wijsbegeerte en theologie.

Op 17 juni 1905 vond de priesterwijding plaats in de Kathedraal van Den Bosch. Na deze priesterwijding werd hij voor zijn studie naar Rome gezonden.
 
 
Terug in Nederland
 
Na zijn terugkeer in Nederland werd Titus Brandsma belast met de wetenschappelijke vorming van de scholastieken van zijn orde.
 
In 1923 werd hij hoogleraar aan de pas opgerichte Katholieke Universiteit te Nijmegen en doceerde daar filosofie en geschiedenis van de mystiek. Hij was een professioneel journalist, was actief in de opkomende oecumenische beweging en in de verenigingen tot activering van de Friese cultuur, taal en godsdienstige tradities.
 
In 1935 werd Titus Brandsma benoemd tot geestelijk adviseur van de R.K. journalisten vereniging.
Tegen het eind van de dertiger jaren, 1938 tot 1939 gaf pater Titus colleges over de bedenkelijke aspecten van de nationaalsocialistische wereldbeschouwing. In 1941, heeft pater Titus een gesprek gevoerd met Mgr. dr. J. de Jong, aartsbisschop van Utrecht, over de situatie van de Katholieke Pers. Daarna heeft Titus diverse directeuren en hoofdredacteuren bezocht.

Arrestatie
 
Titus Brandsma weerstond de maatregelen van de bezetter, die tegengesteld waren aan de katholieke beginselen. Begin januari 1942 werd een rapport bekend gemaakt met de tekst:’ Der Pater Titus Brandsma (Nimwegen) is wegen planmässiger Vorbereitung einer gegen die Deutschen Besatzungsbehorden gerichteten oppositionellen Bewegung omgehend zu verhaften und einem Konzentrationslager zufuhren’. Op 19 januari werd pater Titus Brandsma gearresteerd in Nijmegen en gevangen gezet in Arnhem. Daarna werd hij overgeplaatst naar de strafgevangenis in Scheveningen.

In Kamp Amersfoort

Vanaf 12 maart tot 28 april verbleef Titus Brandsma in het Polizeiliches Durchgangslager in Amersfoort. Daar hield hij op 3 april (Goede Vrijdag) een conferentie over Geert Groote en de zin van Christus lijden en ons lijden.

Medegevangene Folmer

Gevangene Dick Folmer die tegelijk met Brandsma gevangen zat noteerde nauwgezet de gebeurtenissen in het Kamp. Hij schreef ook over zijn ontmoetingen met Titus Brandsma.
Jaren na de oorlog verwerkten de nabestaanden van Folmer zijn aantekeningen. Ze werden in boekvorm gepubliceerd onder de titel ‘Dagboek uit Kamp Amersfoort, 1942’
 
Naar Dachau

Na een aantal verblijven in Scheveningen (28 april tot 16 mei) en een gevangenis in Kleve (16 mei tot 13 juni) werd pater Titus over gebracht naar het kamp Dachau waar hij op 19 juni aankomt.
Op zondag 26 juli 1942 overleed Titus Brandsma, na enkele dagen bewusteloosheid, door een injectie van de kamparts.
 
Zaligverklaring

In 1960 is in Nijmegen de Titus Brandsma Gedachteniskapel geopend. Een plaats waar later veel bezoekers informatie konden inwinnen, herdenkingsdiensten konden bijwonen of zich laten voorlichten over het werk van Titus Brandsma.
 
In 1982 was in Nijmegen en in Rome een plechtige herdenkingsdienst ter gelegenheid van de 40ste sterfdag van Titus Brandsma. In hetzelfde jaar werd Titus Brandsma postuum het Verzetsherdenkingskruis toegekend. De onderscheiding werd uitgereikt door Z.K.H. Prins Bernhard te Wageningen.
 
Op 3 November 1985 werd Titus Brandsma door Paus Johannes Paulus II in Rome als martelaar zalig verklaard. De nationale viering van de Zaligverklaring vond plaats in de Sint Jans Basiliek te Den Bosch.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Loes van Overeemlaan 19, 3832 RZ Leusden
Telefoon: 033 461 31 29, E-mail: info@kampamersfoort.nl
concept: advies in cummunicatie | realisatie: magiqsoft - smart software solutions