Geschiedenis
Aanmelden nieuwsbrief
Tijdbalk
zoeken

Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort, Loes van Overeemlaan 19, 3832 RZ Leusden.
Telefoon.: 033-461 31 29, E-mail: info@kampamersfoort.nl

Register Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland: 32079321
Bankrekening: NL11SNSB0969581599, ANBI erkend (RSIN 8163.52.276)
 
ANBI logo
 
Oprichting
De Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort is op 28 maart 2000 opgericht en stelt zich ten doel de restanten van het kamp te beschermen en informatie te verschaffen. Het initiatief tot oprichting van de stichting was afkomstig van oud-gevangene Gerrit Kleinveld en vertegenwoordiger van de tweede generatie Cees Biezeveld.
 
Doelstelling
De stichting wil de restanten van het kamp behouden en beschermen en het gebruik van het Nationaal Monument Kamp Amersfoort conform de doelstelling bevorderen.
De stichting wil:
- Het grondgebied van het voormalig Kamp Amersfoort (het PDA) bestemmen tot een plaats van herinnering, herdenking en bezinning, naast het in stand houden van de herinnering aan al degenen die daar door het nazi-bewind om bezettingsmaatregelen gevangen zaten, met aandacht voor de wisselwerking tussen kamp en buitenwereld.
- Op het terrein of de naaste omgeving van dit voormalige kamp informatie verschaffen over de historische en actuele betekenis ervan.
 
Bestuur
De samenstelling van het bestuur van de Stichting NMKA is als volgt:
  • A.P.P.M. (Ad) van Baal, voorzitter
  • Ir.T.E.J.(Theo) Joosten, secretaris
  • E.H. (Edmund) Wellenstein, penningmeester
  • R. Cuperus, bestuurslid
 
Logo SNMKALogo
Jacques Kopinsky, oud-gevangene van Kamp Amersfoort en bekend door zijn tekeningen, heeft speciaal voor de herdenking op 18 april 2000 en voor de op te richten stichting enkele tekeningen gemaakt. Uit twee tekeningen werd een logo voor de stichting ontwikkeld. De typograaf en beeldend kunstenaar Ralph Prins heeft belangeloos geadviseerd.
De door prikkeldraad omgeven roos herinnert aan de "Rozentuin", een aspect dat specifiek is voor de herinnering aan Kamp Amersfoort en waaraan zeer vele, bijna alle oud-gevangenen herinneringen hebben overgehouden. De roos doorsteekt het prikkeldraad.
Jacques Kopinsky is op zaterdag 11 januari 2003 op 79-jarige leeftijd overleden.
 
Samenwerking
De Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort werkt nauw samen met Archief Eemland, Gilde Amersfoort, Museum Flehite en de Stichting Russisch Ereveld.

Het Archief Eemland beheert de documentatiecollectie van de stichting. Archief Eemland is hét historisch informatiecentrum voor Amersfoort en de regio Eemland. Ze beheert de archieven van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten (op locatie in Bunschoten), Eemnes, Leusden, Renswoude, Soest (op locatie in Soest) en Woudenberg en van het Waterschap Vallei & Eem. Archief Eemland is tevens documentatiecentrum voor de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort.
Het archief beheert ca. 3,5 kilometer aan archieven, een beeldcollectie van 40.000 foto's, een aanzienlijke kaartcollectie, een groeiende audiovisuele collectie en een rijke historische bibliotheek. Het raadplegen van deze grote collectie cultuurhistorische bronnen voor de geschiedenis van Eemland is gratis.
 
Museum Flehite heeft enkele stukken uit het kamp in haar collectie. Het museum geeft een beeld van de geschiedenis van de stad en omgeving, van prehistorie tot heden. Museum Flehite Amersfoort ligt in het historische centrum van de Amersfoortse binnenstad. Er worden regelmatig tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd met zeer uiteenlopende onderwerpen.
 
Voorheen gidsen van Gilde Amersfoort, maar sinds augustus 2009 gidsen van Kamp Amersfoort, verzorgen regelmatig rondleidingen over het terrein van het voormalige kamp. De samenwerking met Gilde Amersfoort is in stand gebleven. Gilde Amersfoort is een stichting van senioren, die informeel en belangeloos hun kennis en ervaring op een breed maatschappelijk terrein willen overdragen aan anderen. Gilde Amersfoort is aangesloten bij de overkoepelende organisatie "Gilde Nederland."

De Stichting Russisch Ereveld heeft tot doel onderzoek te doen naar het lot van de 865 soldaten uit de voormalige Sovjetunie die begraven liggen op het Russisch Ereveld in Leusden, hun nabestaanden op te sporen, een bezoek aan het graf voor nabestaanden mogelijk te maken en de nagedachtenis aan de soldaten levend te houden.
 
De samenwerking met deze partijen maakt het mogelijk om in de groeiende informatiebehoefte te voorzien.

Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Loes van Overeemlaan 19, 3832 RZ Leusden
Telefoon: 033 461 31 29, E-mail: info@kampamersfoort.nl
concept: advies in cummunicatie | realisatie: magiqsoft - smart software solutions