Geschiedenis
Aanmelden nieuwsbrief
Tijdbalk
zoeken

Steun Kamp Amersfoort
Ieder jaar organiseert Nationaal Monument Kamp Amersfoort vele activiteiten om de herinneringen aan een zwarte periode uit onze geschiedenis levend te houden. Om te bezinnen en om van te leren. Het kamp wil de komende jaren het educatieve aanbod vernieuwen, meer lezingen organiseren en het onderzoek ten behoeve van nabestaanden uitbreiden. Maar dat kost veel geld en slechts een beperkt deel van de activiteiten wordt gesubsidieerd.
 
De Kring van Beschermers van Kamp Amersfoort zoekt daarom bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren die samen met ons het kamp willen steunen. Als u Kamp Amersfoort een warm hart toedraagt, wordt dan ook Beschermer! Dat kan door enkele jaren een vast bedrag over te maken. Steun in natura is eveneens welkom. Neem in dat geval contact op via e-mailadres beschermers@kampamersfoort.nl.
 
Kamp Amersfoort vermeldt Beschermers met een jaardonatie vanaf € 250,- op deze website en in het informatiebulletin, dat in een oplage van 3.500 exemplaren wordt verspreid. Natuurlijk kunt u ook anoniem doneren. Verder krijgen Beschermers uitnodigingen voor herdenkingen en lezingen. Bovendien zijn zij welkom op onze themadag, waar zij kunnen kennismaken met andere bedrijven en organisaties die Kamp Amersfoort steunen. Ook kleinere donaties zijn zeer welkom. Alle donateurs ontvangen het informatiebulletin.
 
Kamp Amersfoort heeft een ANBI-status, daardoor is een gift zowel voor bedrijven als voor particulieren fiscaal aantrekkelijk. Een vaste periodieke donatie kan fiscaal heel gunstig zijn als u ten minste vijf jaar achtereen een vast bedrag betaalt. Zo’n schenking moet wel in een notariële akte worden vastgelegd. Dat regelt Kamp Amersfoort voor u.
 
Als u ons wilt helpen, maak dan een bedrag over op bankrekening IBAN NL03 RABO 0175898928 * BIC-code: RABONL2U tnv Stichting Kring van Beschermers.
 
Nieuwe projecten
De komende jaren wil Kamp Amersfoort met steun van de Beschermers onder meer de volgende projecten ontwikkelen:
 • Lespakketten voor scholen
 • Digitale technieken om individuele bezoekers beter te informeren, bijvoorbeeld via QR-codes en VoiceMe
 • Bijscholing van vrijwilligers, zodat ze het verhaal van Kamp Amersfoort nog beter kunnen overbrengen
 • Verdere opbouw van een digitale database van oud-gevangenen
 • Vernieuwing van de informatieborden op het terrein
Voltooide projecten
Mede dankzij de financiële ondersteuning van de Beschermers zijn al de volgende projecten gerealiseerd:
 • Tijdlijn van de geschiedenis Kamp Amersfoort op 10 meter wand geschilderd, sponsor VSB Fonds
 • Nieuwe website (2011), sponsor RABO Coöperatiefonds
 • Bebording wandelroute WOII van ISVW naar Kamp Amersfoort, sponsor RABO Coöperatiefonds
 • Nieuwe wandfoto’s in de ontvangstruimte, sponsor RABO Coöperatiefonds
 • Interviews met honderd oud-gevangenen vastgelegd, sponsor diverse Rotaryclubs
 • Digitale ontsluiting van deze getuigenissen (o.m. door spraakherkenning), sponsoren Nico Scheepstra Stichting en Utrechtse Schatkamer
 • Op basis van interviews met ‘kinderen van toen’ wordt een documentaire en een nieuw educatief pakket samengesteld, tientallen sponsoren
Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Loes van Overeemlaan 19, 3832 RZ Leusden
Telefoon: 033 461 31 29, E-mail: info@kampamersfoort.nl
concept: advies in cummunicatie | realisatie: magiqsoft - smart software solutions