Geschiedenis
Aanmelden nieuwsbrief
Tijdbalk
zoeken

NieuwsNieuw informatiebulletin 'in Beeld' nr. 41
Publicatiedatum: 10-04-2015
 
in Beeld 41Rond 10 april 2015 viel het nieuwste Kamp Amersfoort tijdschrift (nr. 41) met de nieuwe titel 'in Beeld' bij onze donateurs in de bus.
 
Het 24 pagina's tellende blad 'in Beeld' verschijnt twee keer per jaar - in gedrukte vorm - in een oplage van 3.300 exemplaren. Het bulletin is gratis en wordt verzonden aan donateurs van de Stichting.

In deze uitgave treft u enkele bijzondere artikelen, waaronder uitgebreide informatie over de uitbreidingsplannen van Kamp Amersfoort, aankondigingen voor de herdenkingsdagen en nog veel meer.
 
Deze en eerdere publicaties zijn online te bekijken op de pagina Nieuwsblad 'in Beeld'.
 
De volgende editie van 'in Beeld' verschijnt in juni/juli van 2015.
 
 
 

19-04-2015: Herdenking bij Kamp Amersfoort
De aanmelding is gesloten. U kunt zich helaas niet meer aanmelden om de herdenking bij te wonen. 
Publicatiedatum: 11-04-2015
 
Op zondag 19 april 2015 is het 70 jaar geleden dat Kamp Amersfoort door de Duitse autoriteiten officieel werd overgedragen aan mevrouw Loes H.M.A. van Overeem-Ziegenhardt, hoofd van de Dienst voor speciale hulpverlening van het Nederlandse Rode Kruis. Vanaf 14:25 uur wordt deze gebeurtenis tijdens een officiële plechtigheid in de herdenkingstent herdacht.
 
Bij de herdenking zullen de heer mr. J.P.H. Donner (Vicepresident van de Raad van State) en oud-gevangene van Kamp Amersfoort de heer dr. N.J.H. van Hasselt een korte voordracht houden. Na het in acht nemen van twee minuten herinneringsstilte start het defilé langs het monument ‘Gevangene voor het Vuurpeloton’ aan het einde van de voormalige schietbaan. De eerste krans zal worden gelegd door twee oud-gevangenen. Aan iedere aanwezige wordt een roos uitgereikt die bij het beeld ‘De Stenen Man’ wordt neergelegd.
 
De muzikale begeleiding wordt dit jaar verzorgd door het Politie Orkest Noord-Nederland (PONN) en het Ensemble ‘Le Nuove Musiche’ zal de vocale bijdrage leveren.
 
Dit jaar kunt u de herdenking niet zonder toegangsbewijs bijwonen. Wanneer u zich nu nog opgeeft, heeft u kans dat er geen plaatsen meer beschikbaar zijn. In dat geval kunt u de herdenking tussen 14:00 uur en 16:00 uur live volgen via de televisie, want in het kader van 70 jaar herdenken wordt de bijeenkomst direct uitgezonden door de NOS. Meer informatie vindt u op de pagina 19 April
 

Rosita Steenbeek spreekt in Het Eemhuis
Publicatiedatum: 11-04-2015
 
Dit jaar viert Nederland 70 jaar bevrijding. De Bibliotheek Eemland sluit hierbij aan met een lezing door Eemlandse schrijfster Rosita Steenbeek. Zij zal vertellen over haar nieuwste boek 'Rose', over het bewogen leven van haar grootmoeder Rose en de lotgevallen van haar joodse familie tijdens de Tweede Wereldoorlog. De lezing is op woensdag 22 april om 20.00 uur in Het Eemhuis. Kosten (incl. pauzedrankje): € 12,50 voor leden en € 15,- voor niet-leden. Welkom!

Rose is de dochter van een joodse moeder en een Duitse vader. In 1929 verliest zij haar hart aan Gerard, een Nederlandse dominee, en samen vestigen zij zich in Klaaswaal, een dorpje onder de rook van Rotterdam. In de jaren dertig waaiert Roses joodse familie uit over de wereld, op de vlucht voor Hitlers antisemitische bewind.

Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger Nederland binnen en op 14 mei ziet Rose de bommen op Rotterdam vallen. Haar man sluit zich aan bij het verzet en wordt opgepakt. Door spelingen van het lot komen leden van Roses familie in de oorlog aan verschillende kanten van het front terecht.

Rosita Steenbeek is een populaire schrijfster, dus het is verstandig om u van tevoren aan te melden. Dit kan via www.bibliotheekeemland.nl. Vrije inloop is mogelijk voor zover er plaats is.Onthulling, toespraak en overdracht monument Schuilplaatsverleners op 27 maart 2015
Publicatiedatum: 20-03-2015
 
Tijdens WOII hebben veel mensen ondergedoken gezeten. Dat kon alleen gebeuren doordat veel andere mensen hen daar de gelegenheid toe gaven. Deze mensen, zogenaamde schuilplaatsverleners, hebben enorme risico’s genomen om hiermee levens te kunnen redden. Deze vorm van ‘stil verzet’ werd in Amersfoort onder de aandacht gebracht met de onthulling van een monument Schuilplaatsverleners, gemaakt door de kunstenaar Eric Claus.

Het monument is een initiatief van de heer Piet H. Hoevenaars en voor de realisatie is een stichting opgericht, genaamd Stichting Schuilplaatsverleners. Het monument op het terrein van Kamp Amersfoort werd op 27 maart om 15.00 uur onthuld door de heer R. Leopold, directeur van het Anne Frank Huis.

De indrukwekkende toespraak van de heer Leopold kunt u via deze link nog eens nalezen.

In aansluiting op de onthulling werd tijdens een receptie voor genodigden het monument in beheer overgedragen aan Kamp Amersfoort. ‘Wij zijn trots op deze belangwekkende aanvulling in onze rondleidingen en vinden het een eer dat dit monument op ons terrein komt te staan’, aldus Willemien Meershoek, directeur Kamp Amersfoort.
 

Kamp Amersfoort wordt (weer) zichtbaar met Layar!
Publicatiedatum: 23-08-2014
 Kamp Amersfoort werd indertijd volledig gesloopt, vrijwel alle gebouwen van toen zijn verdwenen van het terrein. Wat we wel hebben zijn verhalen van oud gevangenen en diverse overblijfselen, monumenten en reconstructies die herinneren aan de periode van de tweede wereldoorlog. Kamp Amersfoort wil niets liever dan haar (historische) bronnen en materiaal meer zichtbaar maken. En dat kan met de Layar techniek. Gelukkig zijn sinds een tijdje telefoons en tablets snel genoeg en is deze techniek (ook) goed beschikbaar voor een groot publiek.
 
Dankzij de subsidie van het Nationaal Comité 4 en 5 mei konden wij een mooie start maken met het gebruik van deze techniek. Ronald Zijlstra van ZN Design & Visualisation ontwierp een speciale plattegrond, zodat het totale kamp nu in 3D te zien is. Door met twee vingers op het scherm te draaien of omhoog en omlaag te bewegen, kun je het 3D model ronddraaien, kun je in en uitzoomen en het kamp echt goed ontdekken en beleven, van heel dichtbij.

Maar daarnaast staan op de plattegrond drie periodes aangegeven: de eerste periode van het kamp (1941-1943), de tweede periode (1943-1945) en het heden. Bij deze periodes horen knoppen waaronder verhalen van overlevenden, (bewegende) beelden en geluidsfragmenten van toen te vinden zijn. Op deze manier komt het verhaal van het Kamp Amersfoort (veel) meer tot leven en wordt (een deel van) de geschiedenis zichtbaar gemaakt. Het geheel werkt aanvullend op de al aanwezige presentaties en het laat bezoekers (nog meer) zien hoe het kamp er eertijds heeft uitgezien.

In het bezoekersgebouw zijn enkele tablets aanwezig. Zij maken deel uit van de vaste opstelling die te vinden is bij de banner die werd geschonken door ZN Design & Visualisation en Advies in Communicatie. U kunt daar rustig zitten om alles te bekijken en te beluisteren. Er zijn ook tablets aanwezig waarmee u de interactieve plattegrond elders in het bezoekersgebouw kunt bekijken. En natuurlijk kunt u ook gebruik maken van uw eigen smartphone.
Kamp Amersfoort beschikt over gratis Wifi.
 
Kamp Amersfoort wordt (weer) zichtbaar. En u bent van harte welkom!
 
 
 

Vijf nieuwe verhalen via VoiceMe
Publicatiedatum: 23-08-2014
 
Je loopt over het terrein van Kamp Amersfoort, bezoekt De Stenen Man, het Russisch monument of de wachttoren. Je kijkt om je heen en je vraagt je af waar die andere wachttorens gebleven zijn; er waren er toch ooit veel meer? En je wordt nieuwsgierig. Natuurlijk, er staat een bordje bij met informatie, maar er zijn zoveel meer verhalen die verteld willen worden.
 
Daarom heeft Kamp Amersfoort in samenwerking met VoiceMe, vijf plekken op het terrein uitgezocht waar geïnteresseerde voorbijgangers extra verhalen kunnen beluisteren.
 
VoiceMe werkt met een tamelijk nieuwe toepassing in de telefonie. Hoe het werkt? U ziet het VoiceMe logo, belt het telefoonnummer dat erbij staat en wordt vervolgens verrast met een goed verhaal. Meer weten over voiceMe? Kijk op www.voiceme.nl
 
De vijf plekken waar u zo’n verhaal over Kamp Amersfoort
kunt horen zijn:
  • De wachttoren
  • Monument Koedriest
  • Loopgraven en stellingen
  • Het Sinaï-monument
  • De Stenen Man.
 

Kamp Amersfoort herinneringszegel 2014
Publicatiedatum: 19-04-2014
 
Voorafgaand aan de herdenkingsplechtigheid op 19 april 2014 werd een nieuwe Kamp Amersfoort herinneringszegel gepresenteerd. Het is de vierde zegel die Kamp Amersfoort in herinnering brengt. Een vel van tien zegels is bij Kamp Amersfoort verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
 
Deze vierde herdenkingszegel is een vervolg op een initiatief dat ontstond in 2011. In dat jaar werd voor het eerst een herinneringszegel uitgegeven. Op 19 april 2014 werd de vierde herinneringszegel gepresenteerd. Het eerste vel zegels werd overhandigd aan oud-gevangene R. Veldman.

De uitgifte van de herdenkingszegels werd (evenals in alle voorgaande jaren) mogelijk gemaakt door postzegelvereniging De Loupe uit Leusden.

De nieuwe 2014 zegels zijn verkrijgbaar via het bezoekerscentrum van Kamp Amersfoort. Een zegel heeft een frankeerwaarde in categorie één. Dat is per 1 januari 2014 gelijk aan € 0,64. U kunt de zegel dus gebruiken om uw post te frankeren. Naar verwachting zullen de zegels, gezien de beperkte oplage, vooral hun weg vinden als verzamelstuk.

Een vel van tien zegels kost € 10,64 inclusief verzendkosten of € 10,00 indien u ze afneemt in ons bezoekerscentrum. De oplage is gelimiteerd; de verkoop vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 
U kunt uw bestelling voor de zegels per e-mail doorgeven via info@kampamersfoort.nl, met opgave van uw naam, adres, woonplaats en het aantal vellen dat u wenst af te nemen. De opbrengst komt ten goede aan de werkzaamheden van de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort.
 

 
 
 
 
 

Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Loes van Overeemlaan 19, 3832 RZ Leusden
Telefoon: 033 461 31 29, E-mail: info@kampamersfoort.nl
concept: advies in cummunicatie | realisatie: magiqsoft - smart software solutions