Geschiedenis
Aanmelden nieuwsbrief
Tijdbalk
zoeken

Het lijkenhuisje
Lijkenhuis
Tegenover het P.D.A. aan een pad evenwijdig aan de schietbaan stond een klein gebouw dat in de jaren 1941-1945 gebruikt werd voor de tijdelijke berging van overleden gevangenen. Het gebouw werd eind jaren 60 gesloopt.

Oorlogsperiode

Op bepaalde momenten en buiten het zicht van de gevangenen in het kamp, werden de overledenen weggehaald - in enkele gevallen voor vervoer per lijkwagen naar de familie, maar meestal naar een massagraf in het nabijgelegen bos. Over de lichamen werd ongebluste kalk gestrooid.

Van de stoffelijke resten van de slachtoffers, van wie de meesten in het tweede oorlogsjaar omkwamen, werd na de bevrijding, toen het massagraf van de 'lijkenhuis'-doden werd blootgelegd, niets meer aangetroffen. Opgelost in de ongebluste kalk en vermengd met donkergeel bergzand, verdwenen zij in de aarde op een plek waar niets meer aan hen herinnert.
(uit het boek "Onvoltooid Verleden Tijd" van G. Kleinveld)

Dr. Elie A. Cohen (De Afgrond blz 32-33):

Na een paar weken zei Van Zeestraten: 'Dat Judenkommando, dat is niet best voor jou. Ik ga een lijkenkommando stichten, en daar wordt jij voorman van. Jij moet de lijken hier in het kamp bij elkaar halen en begraven'. Nou, dat deed ik, met een paar mensen. We gingen dan met de lijken naar het lijkenhuisje. Daar stonden drie kisten, en daar legden we dan twee lijken in (in iedere kist) als die drie kisten dan vol waren, dan moesten we ze naar de kuil brengen. Daar kiepten we de kruiwagens om, en dan werden ze begraven. Dat waren dus mensen die doodgegaan of doodgeslagen waren. U vraagt me wat me dat deed. Niks. Niet veel. Ik dacht echt helemaal aan mezelf. Ik had een luizenbaan, en of ik ze nou wegvoerde, of een ander, dat maakte geen verschil. Ik was doodgelukkig dat ik uit dat Judenkommando was, want dat was echt een heel berucht commando.

 
Na de oorlog
 
 
Nadat Nederlandse militairen het voormalige Kamp Amersfoort betrokken (vanaf eind september 1946), bleven de twee barakken en het gebouwtje dat nu bekend staat als het lijkenhuisje, in gebruik door de medewerkers van de DIB.

Zeker tot december 1947 functioneerde de barak grenzend aan het lijkenhuisje als mortuarium (zie onderstaande foto's). Het is niet exact bekend tot wanneer de DIB de gebouwtjes bleef gebruiken.
Omstreeks begin 1953 richtten legerpredikant ds H. Prak en aalmoezenier Bosboom een verzoek tot de Genie, om te voorzien in een protestants en katholiek militair tehuis. Militairen gelegerd in de Boskamp zouden dan niet de lange afstand naar het Christelijk Militair Centrum in Amersfoort hoeven af te leggen. Aan het verzoek werd voldaan. In juni 1953 werden de twee lange barakken, grenzend aan het lijkenhuisje, in gebruik genomen als protestants- en katholiek militair tehuis (PMT & KMT). Voorheen waren deze twee barakken in gebruik door de Dienst Identificatie & Berging.

Sloop

Toen het grootste deel van De Boskamp werd gesloopt, waren de twee barakken naast het lijkenhuisje al niet meer aanwezig. Het voormalige lijkenhuisje bleef nog enkele jaren gespaard. Waarschijnlijk heeft het als opslagplaats dienst gedaan en verloor het deze functie na verloop van tijd. Het is niet bekend wanneer het gebouwtje werd gesloopt. Van het voormalige lijkenhuisje bleef alleen de fundering bewaard. De bakstenen - de restanten van de muren - lagen verspreid in het bos eromheen.
Als onderdeel van de revitalisering van de omgeving van de gedenkplaats werden de muren van het lijkenhuisje weer voor een klein deel opgebouwd.

 

Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Loes van Overeemlaan 19, 3832 RZ Leusden
Telefoon: 033 461 31 29, E-mail: info@kampamersfoort.nl
concept: advies in cummunicatie | realisatie: magiqsoft - smart software solutions