Geschiedenis
Aanmelden nieuwsbrief
Tijdbalk
zoeken

Dirk Arie van den Bosch
Dominee Dirk Arie van den Bosch, predikant in Den Haag, genoot landelijke bekendheid. Zijn kritische uitspraken aan het adres van de bezetter vielen in verkeerde aarde en op 11 december 1940 werd hij gearresteerd. Na een verblijf van meer dan tien maanden in het Oranjehotel kwam Van den Bosch op 28 oktober 1941 aan in Kamp Amersfoort. Daar preekte hij voor de 'Kamp Amersfoort' gemeente en was medegevangenen tot grote steun. Als gevolg van de ontberingen in het Kamp overleed Van den Bosch op 20 maart 1942.
Dirk Arie van den Bosch werd op 23 oktober 1884 geboren en bracht zijn jeugd door op een boerenerf in Hazerswoude. Zijn opleiding tot predikant voltooide hij met steun van zijn familie. In 1916 werd Van den Bosch voor zijn ambt geroepen naar Den Haag. Het werk eiste veel tijd op. Hij spande zich in voor de wijkvereniging, het jeugdwerk en voor de honderden catechisanten. In de lijn van al zijn inspanningen lag ook de verkondiging van het evangelie via de radio van de NCRV. Dit maakte dat van den Bosch landelijke bekendheid genoot.
 
Het losbarsten van de oorlog in Nederland op 10 mei 1940 maakte woede en teleurstelling in hem los. De Duitse bezetting maakte hem ongerust. Van den Bosch was geen politieke dominee, maar schroomde niet om van de kansel zijn waarschuwingen te uiten als hij gevaar zag. Om die reden schreef hij ook het boek ‘666 Het getal eens menschen’.
 
Dit boek vormde de aanleiding voor zijn arrestatie in 1940 en zijn verblijf in Kamp Amersfoort van in 1941 en 1942. Van den Bosch is tijdens zijn verblijf in het PDA door verschillende medegevangenen beschreven, onder wie C.P. Gunning, Dirk Willem Folmer, Dr. Max van Leeuwen en dominee J. Overduin. In de Benoordenhoutse Duinzichtkerk is Van den Bosch te zien op een oorlogsgedenkraam.
 

Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Loes van Overeemlaan 19, 3832 RZ Leusden
Telefoon: 033 461 31 29, E-mail: info@kampamersfoort.nl
concept: advies in cummunicatie | realisatie: magiqsoft - smart software solutions