Geschiedenis
Aanmelden nieuwsbrief
Tijdbalk
zoeken

Begraafplaats Rusthof
Rusthof
Op een gedeelte van de algemene begraafplaats 'Rusthof' zijn ruim vierhonderd slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog begraven. Onder de slachtoffers bevinden zich gevangenen van Kamp Amersfoort, Nederlandse militairen, dwangarbeiders, buitenlanders gestorven in Duitse gevangenschap en 238 geallieerde vliegers.
 
De eerste plannen voor de nieuw aan te leggen begraafplaats Rusthof werden in 1927 gepresenteerd. De ontwerper was tuinarchitect H.A.C. Poortman. In 1929 veranderden de plannen met de aanstelling van C.B. van der Tak als architect voor het hoofdgebouw. Volgens zijn ontwerp werd de begraafplaats aangelegd. Op 1 januari 1932 vond de eerste begrafenis op Rusthof plaats.

Tijdens de jaren 1941-1945 lag het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort of Kamp Amersfoort in de onmiddellijke nabijheid van de begraafplaats. Slachtoffers uit het kamp - voornamelijk diegenen die een natuurlijke dood waren gestorven - werden hier begraven; evenals omgekomen geallieerde militairen.
 
Tijdens de oorlog was Evert Jansen opzichter van de begraafplaats. Hij woonde vlakbij in een dienstwoning. Dankzij het feit dat hij zijn belevenissen in de oorlogsjaren heeft vastgelegd weten wij nu dat geallieerde militairen van vele nationaliteiten uit de Tweede Wereldoorlog daar hun laatste rustplaats vonden.
 
Rusthof kruisGeallieerde militairen
 
Op de begraafplaats werd een perk ingericht voor de slachtoffers van het Gemenebest.
Na de oorlog liet de 'Imperial War Graves Commission' (in 1960 zou deze naam wijzigen in Commonwealth War Graves Commission) haar oog vallen op begraafplaats Rusthof.
In de oorlogsjaren waren hier al vele tientallen geallieerde vliegers begraven. Er werd een perk aangewezen, ingericht en onderhouden conform de richtlijnen van de Imperial War Graves Commission, later de CWGC.
Ieder graf wordt gekenmerkt door de naam van de dode op een permanente en uniforme grafsteen. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt naar rang, stand of afkomst.
 
Zoals bij veel begraafplaatsen van de CWGC het geval is, werd een algemeen gedenkteken opgericht; het ‘Cross of Sacrifice’. In de nabijheid ervan liggen de graven van de meer dan 230 gesneuvelde geallieerde militairen. Naast Engelse, Canadese, Australische en Nieuw-Zeelandse militairen, liggen hier ook militairen uit Polen, België en Frankrijk. Het betreft in bijna alle gevallen 'Airmen', bemanningsleden behorend tot de Airforce, die bij hun vlucht omkwamen en in Nederland waren geborgen.

In tegenstelling tot de meeste andere militaire begraafplaatsen van de Commonwealth War Graves Commission is het onderhoud van (dit gedeelte van) de begraafplaats in handen van de Gemeente Amersfoort.

Het werk van Kees Blankenstijn mag hier niet onvermeld blijven. Zijn onderzoek naar de achtergronden van 231 (en 8 onbekende) militairen die begraven waren op de begraafplaats, liet hem niet los. Zijn verhaal is te vinden op de website
Amersfoort General (Old Leusden) Cemetry
 
 
Nederlandse oorlogsgraven
 
Naast de graven van buitenlandse militairen, liggen op de begraafplaats Rusthof de graven van 150 Nederlanders. Onder hen bevinden zich onder andere militairen en dwangarbeiders. De grootste groep wordt gevormd door verzetsstrijders, politieke gevangenen, gijzelaars en onderduikers die het slachtoffer waren van het regime in Kamp Amersfoort.

Jaarlijks - op 4 mei - worden zij herdacht, evenals de burgers en militairen - die waar ook ter wereld, zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

De Stille Tocht, jaarlijks op 4 mei, leidt naar de oorlogsgraven op Rusthof, waar om 20.
00 uur, twee minuten stilte in acht wordt genomen.
 

Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Loes van Overeemlaan 19, 3832 RZ Leusden
Telefoon: 033 461 31 29, E-mail: info@kampamersfoort.nl
concept: advies in cummunicatie | realisatie: magiqsoft - smart software solutions