Geschiedenis Kamp Amersfoort

Kamp Amersfoort was geen concentratiekamp naar het voorbeeld van Dachau. Het was een klein en provisorisch kamp dat onder toezicht stond van de Sipo/SD.

Verwaarlozing, honger, mishandeling en moord drukten een stempel op het verblijf van meer dan 35.000 gevangenen die korte of langere tijd – in twee afzonderlijke periodes – gevangen waren in het kamp.

Het gebruik en de bestemming van Kamp Amersfoort in de periode van 1941 tot 1945 rechtvaardigen een onderverdeling in verschillende periodes. Een ‘eerste periode’ vanaf de opening van het kamp (18 augustus 1941) tot de sluiting ervan op 8 maart 1943. Een ‘tweede periode’ vanaf de heropening van het kamp op 17 mei 1943, tot 19 april 1945 toen het kamp werd overgedragen aan het Rode Kruis.

Om Kamp Amersfoort in een breder perspectief te kunnen plaatsen is de indeling in de twee periodes – die 1941 tot 1945 beslaan – te beperkt. Kamp Amersfoort is in augustus 1941 niet uit de lucht komen vallen en evenmin was het kamp in april/mei 1945 ineens verdwenen. In een breder perspectief zijn meer periodes te onderscheiden.

Laatste nieuws en blog